MENU
 

17 JULAI 2020 (JUMAAT): PROGRAM KEBUN PEJABAT TELAH DIADAKAN DI MAJLIS DAERAH KERIAN. ANTARA AKTIVITI-AKTIVITI YANG DIJALANKAN ADALAH PEMBAHAGIAN TAPAK, KEPERLUAN ASAS TANAMAN DAN PENANAMAN BENIH. 

1

234