MENU

Panduan Asas Penggunaan Forum :

Mobile Web :

Rangkaian Sosial

Carian

Carian terletak di penjuru kanan atas membolehkan pengguna mencari maklumat yang dikehendaki. Pada masa ini, fungsi Carian memberi tumpuan kepada maklumat di dalam Berita & Peristiwa, Artikel (di dalam Sumber), Perkhidmatan (boleh di dapati di penjuru kanan setiap muka surat)

Kalendar

 

• Kalendar memberi petunjuk kepada pengguna mengenai peristiwa yang berlaku pada tarikh-tarikh yang tertentu.

• Ia juga mewakili submenu Peristiwa yang terdapat di dalam menu Berita & Peristiwa.

• Pengguna dapat mengetahui jika adanya sesuatu aktiviti/program melalui tarikh-tarikh yang telah dihitamkan.

• Klik pada tarikh tertentu akan memaparkan aktiviti/program untuk hari tersebut.

Untuk mengetahui keseluruhan aktiviti pada bulan tersebut, pengguna boleh klik pada Lagi Aktiviti Bulan Ini yang terdapat di bahagian bawah Kalendar.