MENU
 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Kerian ialah Setiausaha Majlis Daerah Kerian.

Nama            : Puan Norhafisah Binti Haji Mohamad
Emel : setiausaha@mdkerian.gov.my
No. Telefon : 05-7161228
No. Faks : 05-7169268

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Yang Dipertua MDK dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;
c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT MDK serta pengurusan risiko dan pengauditan;
d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Kerian