MENU
 
  • Melaksana dan menyelenggara kerja-kerja pengindahan.

  • Melaksana dan menyelenggara kemudahan-kemudahan riadah / rekreasi serta landskap.

  • Menguruskan persiapan / hiasan / landskap dan lain-lain untuk acara rasmi di peringkat jabatan, daerah dan lain-lain.

  • Melaksana dan menguruskan apa-apa tindakan penguatkuasaan yang berkaitan dengan taman dan kemudahan riadah / rekreasi.