MENU
 

- Memantapkan tadbir urus majlis dan sumber manusia yang berwibawa dan berjiwa murni.

- Mempertingkatkan dan memperkukuhkan sumber hasil majlis.

- Menyediakan kemudahan perbandaran yang berkualiti.

- Memantapkan dan membudayakan pengguna teknologi yang lebih efisyen.

- Mempertingkatkan kualiti hidup komuniti dan persekitaran yang mampan.