MENU
 

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan dengan memenuhi piagam yang telah ditetapkan :

PERKHIDMATAN
TEMPOH
a) Perkhidmatan Pungutan Sampah :
- Kawasan perumahan & premis perniagaan
- Pasar awam
2 kali seminggu
1 kali sehari
b) Perkhidmatan Pembersihan Kawasan : 
- Jalan protokol, parit & kawasan awam
2 kali sebulan
c) Kelulusan Bangunan
- Permohonan mendirikan bangunan
- Setara/pindaan/tambahan & membaiki
2 bulan
2 minggu
d) Kelulusan Lesen :
- Lesen perniagaan khas
10 hari
e) Pengaduan Awam  /Maklumbalas /
Cadangan

- Surat pengesahan penerimaan  
aduan / maklumbalas / cadangan
- Mengambil tindakan terhadap aduan

3 hari

14 hari