MENU
 

Anugerah Medan Selera Projek Transformasi Keselamatan Makanan PBT Negeri Perak 2018/2019

Medan selera Majlis Daerah Kerian iaitu Pusat Penjaja Jalan Maharaja, Bagan Serai telah menerima 2 anugerah.

a) Anugerah Transformasi 360'

b) No.2 anugerah medan selera wilayah BeSS 2018/2019. 
(Gerai bersih & selamat)