MENU
 

18 Disember – Pihak SIRIM telah mengadakan satu audit pematuhan MS ISO 9001 : 2015 ke atas Majlis Daerah Kerian yang diketuai oleh Encik Mohd Nasim bin Zakaria dan dibantu oleh Encik Ali bin Borhan. Pihak SIRIM telah mengesyorkan persijilan MS ISO 9001 : 2015 diteruskan tanpa sebarang pindaan.