MENU
 

1 September 2020 (Selasa) - Exit Conference Pengauditan Penyata Kewangan 2019 Majlis Daerah Kerian. Jabatan Audit Negeri Perak telah mengadakan satu Exit Conference Pengauditan Penyata Kewangan bagi tahun akhir 31 Disember 2019 yang dipengerusikan oleh Puan Badidatul Anita Binti Bidin, Pengarah Audit Negeri Perak di Bilik Mesyuarat Alamanda Majlis Daerah Kerian. Turut hadir sama dalam program ini Tuan Helmi Bin Yusof @ Jusoh - Yang Dipertua Majlis Daerah Kerian, Tuan Haji Mohd Hishamudin Bin Abu Hassan - Pengurus Tetuan Hisham & CO, Puan Herni Suriani Binti Amarzuki, Akuantan Bahagian Kerajaan Tempatan Pejabat SUK Perak,  juru audit dari Jabatan Audit Negara, juru audit daripada Tetuan Hisham & CO dan pegawai Bahagian Kerajaan Tempatan SUK Perak.

    Agenda "Exit Conference" ini dimulakan dengan ucapan aluan pengerusi dan diteruskan dengan perbincangan lanjut berkaitan penyata kewangan MDKerian bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 Sesi soal jawab dan penjelasan terhadap isu-isu berbangkit dan telah ditamat sekitar jam 12.00 tengahari.

1

2

4

6

7

8