MENU
 

SENARAI UNDANG-UNDANG DI BAWAH AKTA 171

SENARAI UUK TAHUN WARTA MUAT TURUN
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA (MAJLIS DAERAH KERIAN) PINDAAN (N0.2) 2004 2004 1pindaan_no.2_2004.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH KERIAN) (PINDAAN0 2014 2014 2pindaan_2014.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1998 1998 3kerian_1998.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA (MAJLIS DAERAH KERIAN) (PINDAAN) 1998 1998 4pindaan1998.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAEARAH KERIAN) (PINDAAN) 2012 2012 5pindaan_2012.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK) JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 2013 2013 6parit_dan_bangunan_2013.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2013 2013 72013.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL KREMATORIUM (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004 2004 82004.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2005 2005 9majlis2005.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN, TRED, PERNIAGAAN & PERINDUSTRIAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984 1984 10daerah_krian1984.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PUSAT KECANTIKAN DAN PENJAGAAN KESIHATAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2013 2013 11kerian_2013.pdf