MENU
 
SENARAI UUK TAHUN WARTA MUAT TURUN
UNDANG UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) (MAJLIS DAERAH KERIAN) KERAJAAN TEMPATAN 1982 1982 uuka.pdf
UNDANG UNDANG KECIL PENGENDALI MAKANAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1982 1982 uukb.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL KEBERSIHAN AWAM (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1983 1983 uukd.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL BAYARAN LESEN UNTUK PASAR-PASAR (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984 1984 uuke.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PASAR-PASAR (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984 1984 uukf.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN & PERINDUSTRIAN (MAJLIS DAERAH KRIAN) 1984 1984 uuk9.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PENGAWALAN DAN PENGAWASAN TEMPAT-TEMPAT MAKAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984 1984 uukf.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984 1984 uukg.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984 1984 uukh.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PASAR MALAM (SEHARI) (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1987 1987 uukh.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED, PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) (PINDAAN) 1987 1987 uuki.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL KERAJAAN TEMPATAN (IKLAN PILIHANRAYA) ( MAJLIS DAERAH KERIAN) 1990 1990 uukj.pdf