MENU
 
SENARAI UUK TAHUN WARTA MUAT TURUN
UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1991 1991 1991combined.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1991 1991 1991acombined.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1992 1992 1992combined.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH KERIAN) (PINDAAN) 1998 1998 1998combined.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1998 1998 uuk1998b.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH KERIAN) (PINDAAN) (NO.2) 2004 2004 uuk2004a.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL KOLAM RENANG (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004 2004 uuk2004b.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL KREMATORIUM (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004 2004 uuk2004c.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004 2004 uuk2004d.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2005 2005 uuk2005.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TRED,PERNIAGAAN DAN PERINDUSTRIAN (MAJLIS DAERAH KERIAN)(PINDAAN) 2010 2010 uuk2010.pdf
KAEDAH-KAEDAH JAWATANKUASA TATATERTIB (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2012 2012 uuk2012a.pdf
PERINTAH PENGANGKUTAN JALAN (PERUNTUKKAN TEMPAT LETAK KERETA) (MAJLIS DAERAH KERIAN) (PINDAAN) 2012 2012 uuk2012b.pdf