MENU
 
SENARAI UUK TAHUN WARTA MUAT TURUN
UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2012 2012 uuk2012c.pdf
UNDANG-UNDANG PELESENAN HAIWAN TERNAKAN DAN HAIWAN MERAYAU (MAJLIS DAERAH KERIAN ) 2012 2012 uuk2012d.pdf
KAEDAH-KAEDAH PEGAWAI MAJLIS DAERAH KERIAN (KELAKUAN DAN TATATERTIB) 2013 2013 uuk2013a.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK) JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 2013 2013 uuk2013b.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2013 2013 uuk2013c.pdf
UNDANG-UNDANG KECIL PUSAT KECANTIKAN DAN PENJAGAAN KESIHATAN (MAJLIS DAERAH KERIAN ) 2013 2013 uuk2013d.pdf
AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987  NOTIS DI BAWAH SUBSEKSYEN 70 (2) 2015 2015 akta_pengangkutan_jalan.pdf