MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2018

Bil

 Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi Tahun 2018

Jul

%

Aug

%

Sep

%

Okt

%

Nov % Dis %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 15 68% 17 65% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 171
2  e-Aduan 7 32% 9 35% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 71
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 22 100% 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 242

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Julai hingga Disember bagi  tahun 2018.