MENU

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil

 Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jul

%

Ogo

%

Sep

%

Okt

%

Nov % Dis %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 19 66% 21 70% 0

 

0   0   0   135
2  e-Aduan 10 34% 9 30% 0   0   0   0   66
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 29 100% 30 100%   0%   0%   0%   0% 201

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Ju hingga Jun bagi  tahun 2019.