MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2019

Bil

 Perkhidmatan Dalam Talian

Bilangan Transaksi Tahun 2019

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei % Jun %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 19 66% 16 76% 18

72%

15 60% 12 71% 15 60% 95
2  e-Aduan 10 34% 5 24% 7 28% 10 40% 5 29% 10 40% 47
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 29 100% 21 100% 25 100% 25 100% 17 100% 25 100% 142

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Jun bagi  tahun 2019.