MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2018

Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2018

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei % Jun %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 20 77% 15 65% 23 82% 27 75% 30 71% 24 62% 139
2  e-Aduan 6 23% 8 35% 5 18% 9 25% 12 29% 15 38% 55
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 26 100% 23 100% 28 100% 36 100% 42 100% 39 100% 194

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Jun bagi  tahun 2018.