MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2017

Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2017

Jul

%

Ogo

%

Sep

%

Okt

%

Nov % Dis %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 18 90% 25 86% 9 69% 10 83% 15 88% 6 33% 150
2  e-Aduan 2 10% 4 14% 4 31% 2 17% 2 12% 12 67% 45
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 20 100% 29 100% 13 100% 12 100% 17 100% 18 100% 195

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Julai hingga Disember bagi  tahun 2017.