MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2017

Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2017

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei % Jun %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 15 75% 20 90% 10 77% 9 90% 11 79% 2 29% 67
2  e-Aduan 5 25% 2 10% 3 23% 1 10% 3 21% 5 71% 19
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 20 100% 22 100% 13 100% 10 100% 14 100% 7 100% 86

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Jun bagi  tahun 2017.