MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2016

Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2016

Jul

%

Ogo

%

Sep

%

Okt

%

Nov % Dis %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 10 67% 8 80% 60% 5 50% 10 67% 5 33% 77
2  e-Aduan 5 33% 2 20% 2 40% 5 50% 5 33% 10 67% 61
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 15 100% 10 100% 5 100% 10 100% 15 100% 15 100% 138
 

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Julai hingga Disember bagi  tahun 2016.