MENU
 
Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2016

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei % Jun %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 12 86% 10 90% 3 50% 4 40% 3 42% 4 40% 36
2  e-Aduan 2 14% 1 10% 3 50% 6 60% 4 58% 6 60% 32
3

 e-Taksiran

0

 

 

 

%

0

 

 

 

%

0

 

 

 

%

0

 

 

 

%

0

 

 

 

0%

0

 

 

 

0%

0
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 14 100% 11 100% 6 100% 10 100% 7 100% 10 100% 68
 

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Jun bagi  tahun 2016.