MENU
 

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian 2014

 

Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2014

Jul

%

Ogos

%

Sept

%

Okt

%

Nov % Dis %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 10 48% 10 59% 5 31% 8 62% 9 75% 10 77% 204
2  e-Aduan 8 38% 5 29% 10 63% 5 38% 2 17% 3 23% 101
3

 e-Taksiran

3

 

 

 

14%

 

 

 

2

 

 

 

12%

1

 

 

 

6%

0

 

 

 

0%

1

 

 

 

8%

0

 

 

 

0%

 

 

 

19
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0 0 0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0 0 0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0 0 0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0 0 0
   JUMLAH 21 100% 17 100% 16 100% 13 100% 12 100% 13 100% 306

 

Bil
 Perkhidmatan Dalam Talian
Bilangan Transaksi Tahun 2014

Jan

%

Feb

%

Mac

%

Apr

%

Mei % Jun %

Jumlah

1  Pembayaran Online Cukai Taksiran 42 77% 39 68% 28 70% 5 34% 12 48% 8 % 152
2  e-Aduan 10 18% 18 32% 10 25% 8 53% 10 40% 12 55% 68
3

 e-Taksiran

3

 

 

 

5%

0   2

 

 

 

5%

2

 

 

 

13%

3

 

 

 

12%

2

 

 

 

9%

12
4

 e-Sewaan

0 0 0 0 0   0
5

 e- Bayaran (Pembekal)

0 0 0 0 0   0
6

 e-Kompaun (Lain-lain)

0 0 0 0 0   0
7

 e-Lesen

0 0 0 0 0   0
   JUMLAH 55 100% 57 100% 40 100% 15 100% 25 100% 22 100% 214

 

 

Penerangan: 

Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian. 
Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember bagi  tahun 2014.