MENU
 

Terdapat 3 kawasan utama didalam daerah kerian yang dibangunkan untuk tujuan riadah dan rekreasi iaitu;

  1. Pinggiran sungai kerian Lihat peta
  2. Mini Stadium Bagan Serai Lihat Peta
  3. Chalet Kuala Gula Lihat Peta