MENU
 
Bil

Nama Tokong

Alamat

1.

PERSATUAN PENGANUT-PENGANUT AGAMA BUDDHA PARIT BUNTAR

Jalan Sempadan Parit Buntar

2.

PERSATUAN PENGANUT DEWA DATUK KONG

Jalan Taiping Parit Buntar

3.

PERSATUAN AMAL CHIN BOON KOK

Jalan Dennistown Parit Buntar

4.

TOKONG CHIN CHOO NEO NEO

Taman Seri Tenggara Parit Buntar

5.

TOKONG DATO KONG SAMMY

Jalan Abdul Raof Parit Buntar

6.

PERSATUAN PENGANUT CHEAT TIONG KONG TAI SENG HOOK CHUR

Lorong Pasar Bagan Serai

7. PERATUAN PENGURUSAN TOKONG SEAH KOH Jalan Besar Bagan Serai
8. TOKONG DATO KONG Jalan Pasar Bagan Serai
9. CHEE BENG MORAL UPLIFTING Kuala Gula, Kuala Kurau
10. RUMAH IBADAT DATO KONG Kuala Gula, Kuala Kurau
11. KAM THIAN TAI TE PEH KONG Sungai Gedung Bagan Serai
12. HOCK HEO SEAH TUA PEK KONG Semanggol
13. TEONG WAH KONG THEONG SHE Bukit Tengah Batu 3, Bukit Merah
14. TOKONG CINA TANJUNG PIANDANG Jalan Besar Tanjung Piandang
15. PERSATUAN PENGANUT DATO KONG Bagan Utara Tanjung Piandang