MENU

SENARAI UNDANG-UNDANG DI BAWAH AKTA 171 (1) UUK SEDIA ADA
 

Senarai UUK

Tarikh Warta

Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kerian) Kerajaan Tempatan 1982

03.03.1983

Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Kerian) 1982

03.03.1983

Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kerian) 1982

03.03.1983

Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Kerian) 1983

12.04.1984

Undang-undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Pasar-pasar (Majlis Daerah Kerian) 1984

07.06.1984

Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kerian) 1984

21.06.1984

Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kerian) 1984

07.06.1984

Undang-undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kerian) 1984

01.08.1984

Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kerian) 1984

29.08.1984

Undang-undang Kecil Pasar-pasar (Majlis Daerah Kerian) 1984

15.08.1984

Undang-undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-tempat Makan (Majlis Daerah Kerian) 1984

15.08.1984

Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kerian) 1984

15.02.1984

Undang-undang Kecil Pasar Malam/Pasar Sehari (Majlis Daerah Kerian) 1987

29.01.1987

Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kerian) 1991

11.04.1991

Undang-undang Kecil Vendalisme (Majlis Daerah Kerian) 1992

07.08.1992

Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kerian) 2005

01.09.2005

Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kerian) 2004

07.10.2004

Undang-undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (Majlis Daerah Kerian) 2004

07.10.2004

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDK) (Pindaan) 1998

27.08.1998

Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDK) (Pindaan) 1998

10.09.1998

Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Negeri Perak) 1988

08.12.1988

Undang-undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Kerian) 1991

18.07.1991

Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 1992

27.02.1992

Undang-undang Kecil Krematorium (MDK) 2004

22.04.2004