MENU
 

SENARAI UNDANG-UNDANG DI BAWAH AKTA 171 (1) UUK SEDIA ADA
 

Senarai UUK

Tarikh Warta

FORMAT
Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kerian) Kerajaan Tempatan 1982

03.03.1983

undang2_kecil.pdf
Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Kerian) 1982

03.03.1983

undang2_kecil_pengendalian_makanan.pdf
Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kerian) 1982

03.03.1983

KLIK
Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Kerian) 1983

12.04.1984

undang2_kebersihan_awam.pdf
Undang-undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Pasar-pasar (Majlis Daerah Kerian) 1984

07.06.1984

undang2_kecil_bayaran_lesen.pdf
Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kerian) 1984

21.06.1984

KLIK
Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kerian) 1984

07.06.1984

undang2_kecil_taman.pdf
Undang-undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kerian) 1984

01.08.1984

uuk9.pdf
Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kerian) 1984

29.08.1984

undang2_pelesenan_haiwan_ternakan.pdf
Undang-undang Kecil Pasar-pasar (Majlis Daerah Kerian) 1984

15.08.1984

undang2_kecil_pasar_pasar.pdf
Undang-undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-tempat Makan (Majlis Daerah Kerian) 1984

15.08.1984

undang2_kecil_pengawalan_dan_pengawasan.pdf
Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kerian) 1984

15.02.1984

undang2_kecil_penjaja.pdf
Undang-undang Kecil Pasar Malam/Pasar Sehari (Majlis Daerah Kerian) 1987

29.01.1987

undang2_kecil_pasar_malam.pdf
Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kerian) 1991

11.04.1991

undang2_kecil_tandas_awam.pdf
Undang-undang Kecil Vendalisme (Majlis Daerah Kerian) 1992

07.08.1992

undang2_kecil_vandalisme.pdf
Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kerian) 2005

01.09.2005

undang2_kecil_pelesenan_tmpat_kereta_persendirian.pdf
Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kerian) 2004

07.10.2004

undang2_pelesenan_anjing.pdf
Undang-undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (Majlis Daerah Kerian) 2004

07.10.2004

undang2_kecil_kolam_renang.pdf
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDK) 1998

27.08.1998

uuk1998b_0.pdf
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDK) (Pindaan) 1998

10.09.1998

1998combined.pdf
Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Negeri Perak) 1988

08.12.1988

undang2_kecil_2012.pdf
Undang-undang Kecil Kerjatanah (Majlis Daerah Kerian) 1991

18.07.1991

undang2_kecil_kerja_tanah.pdf
Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013

10.10.2013

KLIK
Undang-undang Kecil Krematorium (MDK) 2004

22.04.2004

undang2_kecil_krematorium.pdf