MENU

TAWARAN MENGISI KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN

BAGI TEMPOH 3 DISEMBER 2018 – 14 DOISEMBER 2018

 

 Bil Tajuk Tarikh Tutup Lihat Iklan

1

 

 IKLAN KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN

14 DISEMBER  2018

( 4.00 Petang)

iklan_sewa_bulan_12_kali_1.pdf