MENU

TAWARAN MENGISI KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN

BAGI TEMPOH  16 APRIL 2019 – 30 APRIL 2019

 

 Bil Tajuk Tarikh Tutup Lihat Iklan

1

 

 IKLAN KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN

30 APRIL 2019

( 4.00 Petang)

iklan_sewa_bulan_4_kali_2.pdf