MENU
 

TAWARAN MENGISI KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN

BAGI TEMPOH  16 FEBRUARI 2021 - 27 FEBRUARI 2021

 

 Bil Tajuk Tarikh Tutup Lihat Iklan

1

 

 IKLAN KEKOSONGAN HARTA SEWAAN MAJLIS DAERAH KERIAN

27 FEBRUARI 2021

( 4.00 Petang)

iklan_sewa_bulan_2_kali_2.pdf