MENU
 

Buat masa ini MDK terlibat secara langsung di dalam beberapa program dan komuniti yang aktif di dalam Daerah Kerian.

Diantaranya ialah ;

1) Majlis masyarakat Sivil (MMS)

2) Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP)

3) Local Agenda 21 (LA21)

4) Komuniti Pekan Buku

5) Persatuan Penjaja Daerah Kerian

6) Persatuan-persatuan perniagaan

7) Town Hall