MENU
 

Pembayaran Online

1. Bayaran Bil Cukai Taksiran Melalui Perkhidmatan Bank

MDK menjalinkan kerjasama dengan bank-bank berikut bagi kemudahan bayaran bil cukai taksiran sahaja :

Bank-Bank

Jenis Perkhidmatan Yang Ditawarkan

Bank Hong Leong

Kaunter Hong Leong Bank Seluruh Malaysia, Internet Banking.
www.hlb.com.my

Bank Islam Malaysia Berhad

Kaunter Bank Islam seluruh Malaysia, Internet Banking, SMS dan ATMs Bank Islam
www.bankislam.com.my

Bank CIMB
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad

Kaunter Bank Rakyat di seluruh Malaysia.
www.irakyat.com.my