MENU
 

Jadual Kutipan Sampah & Pembersihan

Jadual berikut menunjukkan aktiviti-aktiviti kutipan sampah dan pembersihan yang dijalankan di kawasan Kerian : 

Bil.

Aktiviti-Aktiviti

Tempoh

1.

Perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah :-
i) Kawasan perumahan (kecuali hari Ahad)
ii) Pusat Perniagaan (Pasar Awam)
iii) Rumah kedai / tempat perniagaan (kecuali hari Ahad)

3 kali seminggu
2 kali sehari
Tiap-tiap hari

2.

Pembersihan jalan:
i) Pembersihan jalan di kawasan perumahan
ii) Jalan Protokol dan tumpuan orang ramai (Jalan Utama)

Sebulan sekali
Tiap-tiap hari

3.

Potong rumput di bahu jalan dan pembersihan longkang:-
i) Kawasan Perumahan
ii) Tumpuan orang ramai / Jalan Protokol

Sebulan sekali
2 kali sebulan

4.

Pelupusan sampah di Tapak Pelupusan.

Tiap-tiap hari