MENU
 

Kemudahan-kemudahan bersukan untuk orang ramai yang disediakan oleh MDK

Jenis Sukan

Lokasi

Kadar Sewaan

Badminton (minima 2 gelanggang)

Dewan Merdeka, Parit Buntar

RM20.00/jam + RM13.00 (Elaun Penjaga Dewan)

Badminton (Minima 2 gelanggang)

Dewan Pasar Awam, Bagan Serai Dewan Batu Lima                   Dewan Taman Kerian Permai

RM20.00/jam + RM13.00 (Elaun Penjaga Dewan)

Bola Sepak / Olahraga / sukan Padang

Padang Bandaran Parit Buntar,

Padang Bandaran Kuala Kurau

RM 8.50/jam