MENU
 

1.Bilakah kutipan sampah bagi kawasan perumahan?

  • Setiap Isnin, Rabu, dan Jumaat.
  • Setiap Selesa, Khamis, dan Sabtu.

2.Bilakah pembersihan longkang dan bahu jalan di kawasan MDK?

  • Sebulan sekali di kawasan perumahan.
  • 2 kali sebulan di jalan protokol.

3.Bilakah pemotongan rumput padang dan kawasan lapang?

  • Sebulan sekali.

4.Dimanakah tapak pelupusan MDK?

  • Tapak pelupusan sampah Beriah,Alor Pongsu,Bagan Serai.

5.Bagaimanakah untuk menyewa lori sampah atau tong sampah amroll?

  • Melalui surat rasmi dan dikenakan dcaj perkhidmatan.

6.Bagaimanakah untuk mendapatkan perkhidmatan kutipan sampah bagi kawasan kawalan MDK?

  • Melalui surat rasmi dan dikenakan dcaj perkhidmatan.