Program

Buat masa ini MDK terlibat secara langsung di dalam beberapa program dan komuniti yang aktif di dalam Daerah Kerian. Diantaranya ialah ;
  • Majlis masyarakat Sivil (MMS)
  • Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP)
  • Local Agenda 21 (LA21)
  • Komuniti Pekan Buku
  • Persatuan Penjaja Daerah Kerian
  • Persatuan-persatuan perniagaan
  • Town Hall