Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

UNDANG-UNDANG KECIL MAJLIS DAERAH KERIAN

BILTAJUKTAHUNPAUTAN
1
UNDANG UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) (MAJLIS DAERAH KERIAN) KERAJAAN TEMPATAN 1982

1982

LIHAT
2
UNDANG UNDANG KECIL PENGENDALI MAKANAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1982

1982

LIHAT
3
UNDANG UNDANG KECIL PENGENDALI MAKANAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1982

1983

LIHAT
4
UNDANG-UNDANG KECIL BAYARAN LESEN UNTUK PASAR-PASAR (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984

1984

LIHAT
5
UNDANG-UNDANG KECIL PASAR-PASAR (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984

1984

LIHAT
6
UNDANG-UNDANG KECIL PENGAWALAN DAN PENGAWASAN TEMPAT-TEMPAT MAKAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984

1984

LIHAT
7
UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984

1984

LIHAT
8
UNDANG-UNDANG KECIL TAMAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1984

1984

LIHAT
9
UNDANG-UNDANG KECIL PASAR MALAM (SEHARI) (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1987

1987

LIHAT
10
UNDANG-UNDANG KECIL KERJA TANAH (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1991

1991

LIHAT
11
UNDANG-UNDANG KECIL TANDAS AWAM (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1991

1991

LIHAT
12
UNDANG-UNDANG KECIL VANDALISME (MAJLIS DAERAH KERIAN) 1992

1992

LIHAT
13
UNDANG-UNDANG KECIL KOLAM RENANG (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004

2004

LIHAT
14
UNDANG-UNDANG KECIL KREMATORIUM (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004

2004

LIHAT
15
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ANJING (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2004

2004

LIHAT
16
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN TEMPAT LETAK KERETA PERSENDIRIAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2005

2005

LIHAT
17
UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (PINDAAN) 2012

2012

LIHAT
18
UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM (NEGERI PERAK) 1988 (PINDAAN 2012)

2012

LIHAT
19
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN HAIWAN TERNAKAN DAN HAIWAN MERAYAU (MAJLIS DAERAH KERIAN (2012)

2012

LIHAT
20
UNDANG-UNDANG KECIL (MENGKOMPAUN KESALAHAN-KESALAHAN) (PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK) JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 2013

2012

LIHAT
21
UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2013

2013

LIHAT
22
UNDANG-UNDANG KECIL PUSAT KECANTIKAN DAN PENJAGAAN KESIHATAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2013

2013

LIHAT
23
UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2016

2016

LIHAT
24
UNDANG-UNDANG KECIL IKLAN (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2016

2017

LIHAT
25
UNDANG-UNDANG KECIL PELESENAN ESTABLISYMEN MAKANAN MAJLIS DAERAH KERIAN

2017

LIHAT
26
UNDANG-UNDANG KECIL PILIHAN RAYA (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2018

2018

LIHAT
27
UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA DAN GERAI (MAJLIS DAERAH KERIAN) 2022

2022

LIHAT
28
UNDANG-UNDANG KECIL PENJAJA DAN GERAI ( MAJLIS DAERAH KERIAN) 2022

2022

LIHAT