Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

GARIS PANDUAN JPBD

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH KERIAN 2020

  • Kawalan Perancangan
  • Strategi Pembangunan
  • Pengurusan dan Pelaksanaan