Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Unit Teknologi Maklumat

saddam

MOHAMAD SADDAM BIN JAMALUDDIN

Ketua Unit Teknologi Maklumat
 • NO 1, ARAS G,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 121

FUNGSI JABATAN

 • MEMASTIKAN SISTEM PENGKOMPUTERAN DI MDK BERFUNGSI DENGAN BAIK.
 • MEMASTIKAN PERKAKASAN KOMPUTER DI MDK BERFUNGSI DENGAN BAIK.
 • MEMBANTU JABATAN-JABATAN MENYEDIAKAN PERSEMBAHAN 'POWER POINT' ATAU YANG SEUMPAMA DENGANNYA.
 • MEMBANTU JABATAN-JABATAN MEMBUAT CETAKAN-CETAKAN GRAFIK DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN NOTIS.

Read more …Unit Teknologi Maklumat

 • Hits: 4357

Unit Undang-Undang

hidayah

NURUL HIDAYAH BINTI AZIZAN

Ketua Unit Undang-Undang
 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 146

FUNGSI JABATAN

 • Memberikan nasihat dan perkhidmatan perundangan kepada jabatan.
 • Bertanggungjawab menyediakan,menggubal dan menyemak draf undang-undang kecil sedia ada.
 • Menyedia dan menyemak pelbagaiperjanjian, MOU dan 'legal notice'yang diperlukan.
 • Bertanggungjawab meneliti, menjalankansebutan dan pendakwaan kes.
 • Menguruskan hal tuntutan pembelaan,tindakan sivil bersama peguam panel.
 • Menyediakan kertas siasatan untuk kes-kes bagi tujuan pendakwaan.

Read more …Unit Undang-Undang

 • Hits: 4838

Unit Audit Dalam

aziah

NUR HAFIZAH BINTI MD DAUD

Ketua Unit Audit Dalam
 • NO 1, ARAS G,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 121

FUNGSI JABATAN

 • Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan dalaman organisasi.
 • Mengkaji aktiviti organisasi diuruskan secara berhemah, cekap dan berkesan
 • Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan, penipuan dan penyelenggaraan.
 • Membentang laporan audit dalam di dalam Mesyuarat JKPA
 • Melaporkan kepada YDP hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.
 • Menyediakan rancangan tahunan dan laporan tahunan audit dalam untuk kelulusan YDP.

Read more …Unit Audit Dalam

 • Hits: 4289

Unit OSC

MUHAMMAD REDUAN BIN JAAFAR

Ketua Unit Pusat Setempat (OSC)
 • UNIT PUSAT SETEMPAT
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 111

FUNGSI JABATAN

 • Menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan-permohonan lain yang diterima

 • Memaklumkan keputusan kelulusan permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon

 • Membuat perakuan permohonan pembangunan tanah kepada Pejabat Tanah

 • Menyediakan pelaporan berkala (Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat & Mesyuarat Majlis Penuh)

Read more …Unit OSC

 • Hits: 5688

Bahagian Sewaan

aizam

MOHAMAD AMIRUL AIZAM BIN JAAFAR

Ketua Unit Bahagian Sewaan
 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 133

FUNGSI JABATAN

 • Menguruskan permohonan harta sewaan mengikut prosedur yang telah ditetapkan
 • Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan terhadap harta-harta sewaan supaya berada dalam keadaan baik dan tiada pelanggaran syarat / perjanjian sewaan harta berlaku.
 • Memastikan kutipan sewaan dan tunggakan dikutip bagi peningkatan hasil bukan cukai.

Read more …Bahagian Sewaan

 • Hits: 4435

Bahagian Perhubungan Awam dan Korporat

azizul

AZIZUL NAZLI BIN ABDUL HADI

Ketua Unit Jabatan Perhubungan Awam dan Korporat
 • NO 1, ARAS G,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 133

FUNGSI JABATAN

 • Memberikan perkhidmatan perhubungan awam yang mesra antara Majlis Daerah Kerian dan juga pelanggan.

 • Memastikan pengurusan perkhidmatan pelanggan dilaksanakan dengan baik dan berkesan.
 • Menguruskan aduan awam mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
 • Menguruskan Aduan Awam

Read more …Bahagian Perhubungan Awam dan Korporat

 • Hits: 4555

Jabatan Penguatkuasa

syahrul

MOHAMMAD SYAHRUL ASRAF BIN HJ.OTHMAN

Ketua Jabatan Penguatkuasa

 • JABATAN PENGUATKUASA
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 119

FUNGSI JABATAN

 • Menguatkuasakan undang-undang yang diperuntukkan
 • Mengambil tindakan sisatan ke atas aduan-aduan awam yang berkaitan.
 • Memberi nasihat dan mengkompaun kesalahan-kesalahan yang telah diperuntukkan di dalam undang-undang yang dikuatkuasakan.

Read more …Jabatan Penguatkuasa

 • Hits: 5135

Jabatan Pelesenan

zila

NORAZILLA BINTI MAHAT

Ketua Jabatan Pelesenan

 • NO 1, ARAS G,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 125

FUNGSI JABATAN

 • Memproses pembaharuan lesen dan pemeriksaan pematuhan syarat-syarat pembaharuan lesen perniagaan.
 • Bertangungjawab memantau dan memberi kelulusan kepada permohonan papan tanda tunjuk arah, papan tanda billboard dan iklan tunjuk langit.
 • Bertanggung jawab memberi ulasan dan sokongan terhadap permohonan lesen minuman keras, barang lusuh, tadika, taska, snooker serta aktiviti perjudian (sports toto/empat nombor ekor dan lain-lain).
 • Bertanggung jawab dalam bidang penguatkuasaan tempat letak kereta berbayar kerana ini dapat mengurangkan kesesakan, mewujudkan peraturan serta mengelakkan penyalahgunaan tempat letak kereta.

 • Menyediakan data-data kenderaan yang tidak menjelaskan kompaun dan dikemukakan kepada JPJ untuk mendapatkan maklumat.

 • Memproses ulasan kepada agensi-agensi kerajaan mengikut jenis lesen yang tertentu.

Read more …Jabatan Pelesenan

 • Hits: 4915

Jabatan Kesihatan Persekitaran

zabidi

MOHAMAD ZABIDI BIN NUN

Ketua Jabatan Kesihatan Persekitaran

 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 127

FUNGSI JABATAN

 • Perkhidmatan pungutan sampah
 • Pembersihan parit/longkang termasuk parit tanah.
 • Perkhidmatan pemotongan rumput di bahu jalan dan kawasan lapang
 • Pembersihan gerai-gerai Majlis, pasar dan tandas awam
 • Penyelenggaraan di tapak pelupusan Parit Buntar dan Bagan Serai

Read more …Jabatan Kesihatan Persekitaran

 • Hits: 4940

Jabatan Bangunan

ibrahim

NOR AZLITA BINTI ZAINAL ABIDIN

Ketua Jabatan Bangunan

 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 05-7161228 ext 109

FUNGSI JABATAN

 • Memberi ulasan dan memproses permohonan yang berkaitan dengan bangunan
 • Memberi ulasan terhadap Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) dan sijil Layak Menduduki (Jika Ada)
 • Menyiasat dan mengambil tindakan yang bersesuaian berkaitan aduan di Jabatan Bangunan.
 • Mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap kesalahan yang berkaitan dengan bangunan selaras dengan akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133), Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan Garispanduan yang diterimapakai

 • Lain-lain perkhidmatan yang diperuntukkan dibawah Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984.

Read more …Jabatan Bangunan

 • Hits: 4979

Jabatan Penilaian

hamid

ABDUL HAMID BIN ABDULLAH

Ketua Jabatan Penilaian

 • NO 1, ARAS G,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 128

FUNGSI JABATAN

 • Penilaian Semula
 • Penetapan kadar Cukai Taksiran
 • Pindaan Senarai Nilaian Perubahan Pegangan.
 • Pindaan Senarai Nilaian Pelupusan Pegangan
 • Bantahan Senarai Nilaian.
 • Tuntutan Tunggakan Cukai Taksiran. Pulang Balik Hasil.
 • Pengemaskinian Maklumat Pegangan. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran.

Read more …Jabatan Penilaian

 • Hits: 5449

Jabatan Kejuruteraan

akhmar

MOHD AKHMAR BIN MOHD MOKHTAR

Ketua Unit Jabatan Kejuruteraan
 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 107

FUNGSI JABATAN

 • Merancang dan mengawal pelaksanaan projek pembangunan/infrastruktur
 • Menyelenggara harta Majlis supaya sentiasa dalam keadaan baik seperti bangunan, jalan, papan tanda, perhentian bas dan lain-lain
 • Memproses permohonan dan pemeriksaan dan melakukan tuntutan pembayaran dari Jabatan Teknikal yang terlibat bagi kerja-kerja pengorekan di dalam kawasan Majlis.
 • Mengemaskini senarai "Master Road Index" untuk dikemukakan kepada pihak Berkuasa dan rekod Majlis
 • Memberikan ulasan pelan ke atas pelan-pelan bangunan serta pelan jalan dan parit daripada Bahagian Bangunan
 • Memproses permohonan, melakukan pemeriksaan dan mengenakan deposit bagi kerja-kerja tanah ke atas mana-mana pemaju yang menggunakan jalan Majlis bagi menjalankan sesuatu projek
 • Memproses permohonan lampu jalan awam dalam kawasan Majlis Daerah Kerian.
 • Melaksanakan proses pemilihan perunding/Arkitek.
 • Menjalankan proses bayaran kontraktor.
 • Memproses pendaftaran pemborong kerja dengan Majlis Daerah Kerian.
 • Bertangungjawab ke atas pengubah suaian bangunan-bangunan Majlis.
 • Menyelenggara sistem lampu jalan awam.

Read more …Jabatan Kejuruteraan

 • Hits: 4758

Jabatan Perancang Bandar dan Landskap

anas

ANAS BIN DOLAH

Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap

 • NO 1, ARAS G,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 131

FUNGSI JABATAN

 • Memproses permohonan penamaan pembangunan, taman dan jalan.
 • Memproses permohonan pelan tempat letak kereta.
 • Memproses permohonan kebenaran merancang (kebenaran mendirikan bangunan).
 • Memberi panduan dan ulasan pelan susunatur, pecah sempadan tempat letak kereta.
 • (JPBD, PTG dan Pejabat Tanah Kerian)
 • Menyediakan rancangan pemajuan seperti Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan.
 • Memberi ulasan terhadap pelan-pelan bangunan, pelan jalan raya dan perparitan serta pelan landskap dari pemaju melalui Bahagian Bangunan.
 • Membangunkan Sistem Maklumat Geografi (GIS)
 • Merancang Sistem Aliran lalu lintas dan menyediakan pelan-pelan tempat letak kereta merangkumi penyediaan papan-papan tanda lalu lintas.
 • Melaksanakan Local Agenda 21 iaitu program kerjasama antara masyarakat MDK dan sektor swasta ke arah pembangunan mampan kualiti persekitaran yang sejahtera.
 • Mengenalpasti tanah-tanah kerajaan yang berpotensi dimajukan.
 • Mengemaskini dan merekod inventori tanah-tanah rizab dan hakmilik Majlis.
 • Membuat permohonan tanah-tanah kerajaan ke Pejabat Tanah.
 • Mengadakan perbincangan dengan perunding/pemaju/pihak awam mengenai isu-isu perancangan zon oembangunan, syarat-syarat pembangunan serta garis panduan dan piawaian perancangan.

 • Mengurus kerja persiapan acara rasmi jabatan, Daerah atau Negeri termasuk hiasan bunga-bungaan.

 • Menyelenggara pokok teduhan/bunga/renik yang disemai, ditanam serta adual pembajaan.

 • Menggalakkan orang ramai menanam pokok dan meningkatkan kesedaran orang awam bahawa setiap pokok melibatkan kos tertentu dan memberi kesan yang baik kepada alam sekitar.

 • Pembersihan jalan-jalan utama/protokol menggunakan 'Road Sweeper'

 • Mengganti/menyulam pokok-pokok yang mati, hilang atau musnah yang telah ditanam oleh Majlis.

 • Menambah dan menyelenggara semua kemudahan rekreasi supaya sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna.
 • Mengadakan pertandingan halaman cantik bagi kategori pejabat/kilang dan rumah untuk menghasilkan suasana yang bersih dan indah.

Read more …Jabatan Perancang Bandar dan Landskap

 • Hits: 5969

Jabatan Perbendaharaan

mahzan

MAHZAN BIN MORAT

Ketua Jabatan Perbendaharaan

 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 05-7161228 ext 118

FUNGSI JABATAN

 • Urus Setia Jawatankuasa sebutharga/ tender.
 • Penyediaan Penyata Kewangan
 • Penyediaan Belanjawan dwitahunan Majlis, pindahan peruntukan dan tembahan peruntukan.
 • Kutipan hasil Majlis (online dan ofline)
 • Penyediaan pesanan tempatan, inden, baucer bayaran dan cek (contralises)
 • Pembayaran gaji, elaun lebihmasa dan tuntutan perjalanan dan lain-lain yang berkaitan.
 • Mengurus penyimpanan pelaburan tetap, pinjaman kenderaan dan kompaun.
 • Penyelenggaraan maklumat-maklumat cagaran/deposit.
 • Mengurus kutipan dan tunggakan hasil.
 • Pengurusan Aset dan Stor

Read more …Jabatan Perbendaharaan

 • Hits: 4826

Jabatan Khidmat Pengurusan

rose

ROSE ANIZA BINTI SADRI

Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan

 • NO 1, ARAS 1,
  WISMA MDK JALAN PADANG
  34200, PARIT BUNTAR
  PERAK
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • 05-7161228 ext 113

FUNGSI JABATAN

 • Menguruskan Rekod Perkhidmatan dan Perjawatan Kakitangan
 • Menguruskan Hal Berkaitan Pengesahan Jawatan
 • Menguruskan Pengisian Jawatan Baru
 • Menguruskan Pembaharuan Kontrak
 • Menguruskan Peperiksaan/Kursus/ Latihan untuk kakitangan
 • Menguruskan Laporan Penilaian Prestasi/Pergerakan Gaji serta Penyata Perubahan
 • Menguruskan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Pengurusan
 • Menguruskan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Penuh
 • Menguruskan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Lembaga Pelantikan dan Tatatertib
 • Menguruskan Mesyuarat dan Minit Mesyuarat Majlis Bersama Jabatan
 • Menguruskan Sasaran Kerja Tahunan Majlis, Bahagian dan individu
 • Mengurus penghantaran surat-surat melalui pos.
 • Mengurus lawatan sambil belajar kakitangan/pekerja/Ahli-ahli Majlis.
 • Menguruskan kenderaan Jabatan Khidmat Pengurusan
 • Pengurusan HRMIS

Read more …Jabatan Khidmat Pengurusan

 • Hits: 5858

Sewaan Pusat Sukan Dan Rekreasi

BIL JENIS SUKAN LOKASI JAM KADAR/SEWAAN
1 Badminton (Minimum 2 Gelanggang) Dewan Merdeka, Parit Buntar 1 RM 20
Dewan Pasar Awam, Bagan Serai 1 RM 20
Dewan Batu Lima 1 RM 20
Dewan Taman Kerian Permai 1 RM 20

*Tambahan sebanyak RM13.00 bagi elaun Penjaga Dewan

DEPOSIT:

Pembayaran dibuat di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Kerian.

SEBARANG PERTANYAAN HUBUNGI

 • JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
  MAJLIS DAERAH KERIAN
  NO.1 WISMA MDK
  JALAN PADANG
  34200 PARIT BUNTAR
  PERAK DARUL RIDZUAN

 • TEL : 05-7161228

 • FAX : 05-7169268

Read more …Sewaan Pusat Sukan Dan Rekreasi

 • Hits: 17878

Kaunter MDK

KAUNTER BAYARAN / KHIDMAT PELANGGAN

MDK menyediakan perkhidmatan Kaunter Bayaran yang berlokasi di Tingkat Bawah, Wisma MDK. Jadual berikut menunjukkan jadual operasi Kaunter Bayaran dan Kaunter Perkhidmatan Bersepadu:

HARI KAUNTER WAKTU URUSAN WAKTU REHAT
Isnin – Khamis Kaunter Bayaran 8.00 pg – 4.30 ptg 1.00 ptg – 2.00 ptg
Jumaat Kaunter Bayaran 8.00 pg – 4.30 ptg 12.15 tgh – 2.45 ptg
Isnin – Khamis Kaunter Perkhidmatan Bersepadu 8.00 pg – 5.00 ptg 1.00 ptg – 2.00 ptg
Jumaat Kaunter Perkhidmatan Bersepadu 8.00 pg – 5.00 ptg 12.15 tgh – 2.45 ptg

KAUNTER BERGERAK

Kaunter Bergerak MDK adalah satu inisiatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Ia bertujuan bagi memudahkan masyarakat menjelaskan cukai taksiran dan memperbaharui lesen perniagaan. Kaunter Bergerak MDK akan berada di kawasan yang jauh dari MDK. Kaunter Bergerak MDK kebiasaannya akan beroperasi pada bulan Februari setiap tahun mengikut keperluan dan jadual yang dikemaskini oleh pihak Majlis.

Read more …Kaunter MDK

 • Hits: 10339

Borang Kegunaan Anggota MDK

jenis borang bil muat turun
BORANG MENGUMPUL CUTI REHAT BAGI CGR 1 Download
BORANG PERMOHONAN CUTI TANPA REKOD 2 Download
BORANG PERMOHONAN CUTI REHAT YANG TIDAK DAPAT DIHABISKAN UNTUK DIBAWA KE TAHUN 3 Download
BORANG PERMOHONAN KE LUAR NEGARA 4 Download
BORANG PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KERJA SAMBILAN ,BERNIAGA SAMBILAN 5 Download
BORANG PERMOHONAN KURSUS 6 Download
BORANG KEFAHAMAN KURSUS 7 Download
BORANG TEMPAHAN BILIK DAN JAMUAN MAKAN DAN MINUM MESYUARAT 8 Download
BORANG PERMOHONAN UNTUK MENYEWA KENDERAAN 9 Download
BORANG PENGISTIHARAN HARTA 10 Download

Read more …Borang Kegunaan Anggota MDK

 • Hits: 5003

Jabatan/Bahagian/Unit

Read more …Jabatan/Bahagian/Unit

 • Hits: 11880

Hari Kelepasan Am Negeri Perak

Hari-hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 2023 adalah ditetapkan seperti berikut :

Hari-Hari Kelepasan Am Negeri

Hari Kelepasan Bil Tarikh
Tahun Baru 2024 1

1 Januari 2024 (Isnin)

Hari Thaipusam 2

25 Januari 2024 (Khamis)

Hari Nuzul Al-Quran 3

28 Mac 2024 (Khamis)

Hari Keputeraan DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan 4

1 November 2024 (Jumaat)

Hari-Hari Kelepasan Am Persekutuan

Tahun Baru Cina (2 hari) 1

10 dan 11 Februari 2024 (Sabtu-Ahad)

Hari Raya Puasa (*) (2 hari) 3

10 dan 11 April 2024 (Rabu-Khamis)

Hari Pekerja 2

1 Mei 2024 (Rabu)

Hari Wesak 4

22 Mei 2024 (Rabu)

Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 5

3 Jun 2024 (Isnin)

Hari Raya Qurban (*) 6

17 Jun 2024 (Isnin)

Awal Muharram (Maal Hijrah) 7

7 Julai 2024 (Ahad)

Hari Kebangsaan 8

31 Ogos 2024 (Sabtu)

Hari Malaysia 9

16 September 2024 (Isnin)

Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 10

16 September 2024 (Isnin)

Hari Deepavali (*) 11

31 Oktober 2024 (Khamis)

Hari Krismas 12

25 Disember 2024 (Rabu)

Catatan :

(*) Tertakluk kepada perubahan"

Peringatan :

1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.
2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.

Read more …Hari Kelepasan Am Negeri Perak

 • Hits: 7452

Turun Padang

PROGRAM PENGURUSAN TURUN PADANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN NEGERI PERAK
BAGI MAJLIS DAERAH KERIAN

Pihak Berkuasa Tempatan : Majlis Daerah Kerian


 • JUN 2022

  BIL  TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1

  02/06/2021

  (Khamis)

  10.00 pagi

  Bukit Merah Laketown Resort, Semanggol

  1) Tuan Helmi bin Yusof@Jusoh - Yang Dipertua

  2) Mohd Akhmar bin Mohd Moktar - Ketua Jabatan Kejuruteraan

  3) Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar & Landskap

  4) Abdul Hamid bin Abdullah - Ketua Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta

  5) Mohd Zabidi bin Nun - Ketua Jabatan Kesihatan Persekitaran

  6) Tuan Haji Mustafa Kamarul Zaman bin Abu Bakar - Wakil MKLand

  7) Tuan Haji Mustafa Kamal bin Hawari - Wakil MKLand 

  8) Tuan Haji Holil bin Dahlan - Wakil MKLand

  9) Muhammad Izzudin bin Nor Hayuti - Wakil MKLand

  10) Sirajuddin bin Ibrahim - Wakil MKLand

  Perbincangan mengenai penyerahan jalan utama sepanjang 4.2KM kepada pihak Majlis termasuk menyediakan kemudahan kutipan sampah berpusat untuk keselesaan penduduk di Bukit Merah Laketown ini. Pemantauan pengesahan di tapak bersama wakil pihak MKLand Holding Berhad.
 • JANUARI 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 26/01/2021 (Selasa)             9.00 pagi Taman Suria PB dan Sekitar Petronas 1.Tuan Haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap
  2. En. Sulaiman bin Mohammed
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk:           

  1. Melihat keadaan semasa tapak aduan dan permohonan jalan penghubung baru dari Jalan Persekutuan 1 dan Taman Suria                                                                                   
  Aduan/permohonan telah dipanjangkan pada JKR bagi memohon pandangan dan persetujuan.

  Tindakan :
  Jabatan Perancangan dan Landskap, MDK
  2 31/01/2021
  9.30 dan 11.00 pagi 
  Pasar Awam Bagan Serai dan Pasar Sejahtera Tg. Piandang 1. Pn. Norhafisah binti Hj. Mohamad
  2. DSP Roslan bin Mohamed
  3. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj Osman
  4. En. Dheeban a/l Baskaran
  5. En mohamad Hamizan bin Mohd Hassan
  6. En. Yusnizal bin Mohd Yunus
  7. En. Mohammad Salim bin Che Hassan
  Operasi pematuhan SOP PKPP di premis milik Majlis Daerah Kerian Pn. SU telah melakukan turun padang di pasar Awam Bagan Serai dan Pasar Sejahtera Tg. Piandang untuk melihat pematuhan SOP PKPP oleh orang awam. Pn. SU telah bersetuju untuk menambah anggota RELA bagi kawalan di Pasar Awam Bagan Serai kerana jumlah pengunjung agak ramai pada hari minggu
 • FEBRUARI 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 11/02/2021 - 12/02/2021
  10.00 malam - 2.30 pagi
  Sekitar Parit Buntar, Tg Piandang, Kuala Kurau dan Kuala Gula 1. Pn. Norhafisah binti Hj. Mohamad
  2. DSP Roslan bin Mohamed
  3. ASP Mohd Kamil
  4. ASP Pulabehchandra
  5. Insp. Sureh
  6. Insp. Sudren
  7. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj Osman
  8. En. Dheeban a/l Baskaran
  9. En. Mohamad Hamizan bin Mohd Hassan
  10. En. Muhammad Nurizanm bin Deris
  11. En. Duraisamy a/l Ambalavana
  12. En. Idris bin Jalil
  13. En. Mohamad Izzat Khir bin Zainal
  14. 6 orang kakitangan PKD Kerian
  Operasi pematuhan SOP PKPP di premis bersempena Tahun Baru Cina PDRM telah melakukan rampasan mercun di sebuah premis menjual Barangan Sembahyang Cina Taman Muhibbah Kuala Gula.Pematuhan SOP PKP untuk premis terkawal
  2 13/02/2021
  5.00 petang - 8.30 malam
  Sekitar Kuala Kurau dan Titi Serong 1. ASP Mohd Kamil
  2. ASP Pulabehchandra
  3. Insp. Sureh
  4. Insp. Sudren
  5. En. Dheeban a/l Baskaran
  6. En. Mohamad Hamizan bin Mohd Hassan
  7. En. Muhammad Nurizam bin Deris
  8. 6 orang Kakitangan PKD Kerian
  Operasi pematuhan SOP PKPP di premis bersempena Tahun Baru Cina Kompaun Ketidakpatuhan SOP PKP telah dikeluarkan keatas pemilik premis tempat mencuci kenderaan (Simpang # Kuala Kurau) dan Kedai runcit (Titi Serong)
  3 14/02/2021
  5.00 petang - 8.30 malam
  Sekitar Tg. Piandang 1. ASP Mohd Kamil
  2. ASP Pulabehchandra
  3. Insp. Sureh
  4. Insp. Sudren
  5. En. Durasamy a/l Ambalavanan
  6. En. Idris bin Jalil
  7. En. Yusnizal bin Mohd Yunus
  8. 6 orang Kakitangan PKD Kerian
  Operasi pematuhan SOP PKPP di pemis bersempena Tahun baru Cina PDRM telah melakukan rampasan mercun keatas penjaja di Jalan Besar Tg. Piandang. Pematuhan SOP PKP  untuk premis terkawal
  4 17/02/2021 1. Gerai Taman Kerian Baru Parit Buntar

  2. Tapak Penjaja Jalan Temenggong Parit Buntar

  3. Parkir di hadapan kilang AE Engineering

  4. Pusat Membasuh kereta di parkir Billion
  1. Pn. Norhafisah binti Mohamad (Setiausaha MDK)
  2. Pn. Norazilla binti Mahat (Ketua Jabatan Perlesenan)
  3. En. Syahrul Asraf Bin Osman (Ketua Jabatan Penguat Kuasa)
  4. En. Mohamad Amirul Aizam bin Jaafar (Ketua Bahagian Sewaan)
  5.En. Dheeban a/l Baskaran (Ketua Unit Operasi)
  6. En. Rosmizan bin Osman (Pembantu Penguatkuasa)
  7. En. Hafizal bin Othman (Pembantu Penguatkuasa)
  Lawatan turun padang ini adalah bertujuan membuat pemantauan terhadap penyewa-penyewa gerai dari segi pembayaran, kebersihan dan lesen. Selain daripada itu, terdapat beberapa teguran lisan yang telah dibuat. 1 notis tidak patuh ruang niaga
  1 notis kebersihan
  1 notis mengkehendaki menjalankan perniagaan
  6 notis tunggakan
  5 20/02/2021 Pasar Awam Parit Buntar dan Persiaran Perwira 1. Clr. Tn. Hj. Nayan bin Salleh
  2. Clr. Abdullah bin Salleh
  3. Pn. Norhafisah bt Hj Mohamad
  4. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  5. Pn Nurazilla binti Mahat
  6. En. Mohamad Amirul Aizam bin Jaafar
  7. En. Rosmizan bin Osman
  Pemantauan pematuhan syarat-syarat lesen dan SOP PKPB oleh penyewa-penyewa premis MDKerian serta penjaja-penjaja pasar pagi. Beberapa notis telah dikeluarkan:
  a) 1 notis peringatan dikeluarkan atas kesalahan menyebabkan halangan (barang perniagaan diletakkan melebihi garisan yang ditetapkan kepada penyewa di pasar awam)
  b)1 notis peringatan dikeluarkan atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen daripada MDKerian kepada 1 penjaja pakaian di pasar pagi.
  c) Teguran kepada penjaja kerana gagal menyediakan buku rekod pengunjung, Scan My Sejahtera dan penyukat suhu seperti mana arahan SOP PKPB
  6 24/02/2021
  (RABU)
  11.30 pagi
  Kawasan Kuala Kurau 1. En. Akhmar Bin Mohd Mokhtar (Ketua Jabatan Kejuruteraan)
  2. En. Mohd Hazrin Bin Samsudin (Jabatan Kejuruteraan)
  3. En. Ahmad Nazri Bin Yusof (JPKK Kg Haji Taib)
  4. Wakil Konsesi Puncak Emas Infra
  1. Isu berkaitan banjir di Kawasan Kampung Raja Bashah, Kuala Kurau.
  2. Longkang tidak dibersihkan/cuci
  3. Terdapat mendapan pada saluran pembentung
  1. Pihak Jabatan Kejuruteraan telah melantik pihak konsesi untuk melaksanakan kerja cucian dengan segera. Serta dicadangkan untuk mengorek parit tanah sedia ada serta membuka laluan air ke sungai berhampiran. Selain itu juga dicadangkan untuk menaiktaraf sistem pembentung yang telah rosak menyebabkan aliran air tersekat
  7 25/02/2021
  (Khamis)
  3.00 petang
  Tapak lama pasar awam Tanjung Piandang dan Bagan Utara 1. YB Dato Yunus Jamhari
  2. YDP
  3. SU
  4. Wakil JKR
  5. Wakil JPS
  6. Wakil PDT
  7. Haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap.
  8. Clr Adnan
  9. Penghulu Tanjung Piandang
  10. Penjaja/Peniaga
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk:           

  1. Perbincangan awal bersama peniaga terlibat dalam pembangunan dataran landskap di atas tapak lama pasar Tanjung Piandang.
  2. Lokasi pemindahan perusahaan ikan rebus di atas tapak tersebut.                                                  
  1.Pemindahan para peniaga yang terlibat setelah tempat gantian dikenalpastu
  2. Penempatan sementara penjaja semasa proses pembinaan.
  3. Tapak gerai akan dibina dahulu bagi penempatan peniaga .
  4. Peniaga di laluan masuk berhampiran Masjid akan dipindahkan setelah pembinaan tapak gerai selesai.

  Tindakan:
  Jabatan Perancangan dan Landskap,MDK PDT dan Para Peniaga
 • MAC 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 3/03/2021
  (Jumaat)
  10 pagi
  Taman Kerian Permai, Parit Buntar 1. Tuan Haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap
  2. En. Sulaiman bin Mohammed
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk:

  1. Melihat keadaan semasa tapak aduan semak samun dan permohonan membina laluan jalan.
  Aduan tidak berasas dan rizab tanah merupakan tapak pembetungan (IWK). Pemakluman kepada IWK telah dipanjangkan.

  Tindakan:
  Jabatan Perancangan dan Landskap, MDK
  2 5/03/2021 Tapak Pasar Malam Parit Buntar
  1. Clr. Hj Nayan bin Salleh
  2. Clr. Shamsul bin Husain
  3. Clr. Ahmad Azhar bin Sharin
  4. Pn. Norhafisah binti Hj Mohamad (Setiausaha majlis)
  5. Pn. Nurazilla binti mahat (Ketua bahagian perlesenan)
  6. En. Mohamad Hafizal bin Othman (bahagian perlesenan)
  7. En. Hasrunaim bin Hassan (Bahagian Perlesenan)
  8. En. Idris bin Jalil ( Pembantu penguatkuasa)
  9.Mizan bin Osman (Pembantu Penguatkuasa)
  1. Penyampaian sijil penghargaan kepada 5 peniaga yang telah mematuhi syarat-syarat kebersihan dan melaksanakan tindakan penambahbaikan berterusan.

  2. Pemantauan juga dijalankan dan beberapa peniaga telah diberi teguan berkaitan aspek kebersihan tapak perniagaan melibatkan tempat penyediaan makanan dan sampah yang dihasil daripada aktiviti perniagaan (kotak, sisa jualan barang basah)
   
  3 8/03/2021 Tapak Pasar Malam Bagan Serai 1. Clr. Ponnazhakan a/l Puspanathan
  2. Clr. Hj Mohd Kamal Padli bin Ahmad
  3. Pn. Norazilla binti Mahat (Ketua Bahagian Perlesenan)
  4. En. Hadi bin Abd Rahman
  5. En. Zulhairi bin Zainal Abidin (Bahagian Sewaan)
  6. En. Dheeban a/l Baskaran (Pembantu penguatkuasa)
  7. En. Mizan bin Othman (Bahagian sewaan)
  1. Penyampaian sijil penghargaan kepada 5 peniaga yang telah mematuhi syarat-syarat kebersihan dan melaksanakan tindakan penambahbaikan berterusan.

  2. Pemantauan juga dijalankan dan mendapati kebanyakan peniaga telah mematuhi syarat-syarat kebersihan dengan penyediaan tong sampah di tapak perniagaan, penggunaan pelapik di ruang memasak dengan kadar maksimum bagi mengelakkan tumpahan minyak/sisa daripada aktiviti perniagaan
   
  4 12/03/2021
  (Jumaat)
  3.00 petang
  Jalan Baharu, Pekan Kuala Kurau 1. YB Dato Yunus Jamhari
  2. Tuan Haji Anas bin Dolah- Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap
  3.En. Kuga - JD JKR
  4. Wakil TNB
  5. Clr. Adnan
  6. Penghulu Kuala Kurau
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk:

  1. Program gotong royong bagi menebang pokok palma disepanjang Jalan Baharu berhampiran Pekan Kuala Kurau.
  1. Program gotong royong akan dilaksanakan secara CSR antara TNB,JKR dan MDK. Kerja-kerja penebangan akan dilaksanakan oleh TNB dan membersihkan sisa akan dilaksanakan oleh JKR dan MDK.

  Tindakan:
  Jabatan Perancangan dan Landskap,MDK ,TNB dan JKR
  5 19/03/2021
  10.00 pagi
  Kilang Green Ray @ Bio Carier Sungai Rawa 1. Tuan Helmi bin Yusof@Jusoh
  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  3. En. Dheeban a/l Baskaran
  4. En. Mohamad Hamizan bin Mohd Hassan
  Pemantauan aduan kebersihan cecair kumbahan Penyediaan kolam sisa cecair daripada pihak kilang. Pihak kilang perlu kemukakan plan yang betul untuk permohonan lesen daripada Majlis
 • APRIL 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 2/04/2021 1. Kuala Bagan Tiang
  2. Kawasan Penanaman Pokok di Pusat bandar Parit Buntar
  1.Haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap
  2. En. Faizal Nun
  3. Wakil Pej. Hutan, LM &S
  4. Penghulu Bagan Tiang
  5. Ketua Kampung
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudka bertujuan untuk:

  1. Perbincangan awal bersama Pej. Hutan, Penghulu dan Ketua Kampung bagi menjayakan program penanaman pokok bakau.
  2. Pemilihan lokasi penanaman di Pusat Bandar PB
  1. Persediaan logistik dan pokok
  2. Persediaan Tapak
  3. Persediaan jamuan ringan dan jemputan

  Tindakan:
  Jabatan Perancangan Bandar dan landskap, MDK, Pej Hutan da Penghulu
  2 8/04/2021 1.Taman Semarak
  2.Taman Seri Tenggara
  1. Haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar Dan landskap
  2. En. Hakimi - Wakil PEISB
  3. Haji Wahab - Imam surau
  Program turun padang di loaksi yangdimaksudkan bertujuan untuk :

  1. Aduan berkaitan pokok yang merosakkan longkang dan dinding pagar surau
  1. Penebangan sepohon pokok yang terlibat

  Tindakan:
  Jabatan Perancangan dan Landskap, MDK, PEISB
  3 15/04/2021 Kawasan Parit Buntar, Pasar Awam Kuala Kurau dan Pasar Sejahtera Tanjung Piandang 1. En. Zulhairie bin Zainal Abidin (Pembantu Tadbir Sewaan)
  2. En.Rosmizan Bin Osman (Pembantu Penguatkuasa)
  Lawatan turun padang bertujuan untuk kutipan tunggakan sewa dan tindakan penguatkuasaan ke atas penyewa yang gagal menjelaskan bayaran tunggakan selepas tamat tempoh notis tunggakan. Sebanyak RM 600.00 berjaya dikutip dan 15 premis telah dikenakan tindakan notis sitaan.
  4 22/04/2021
  (Khamis)
  9.30 pagi
  Jalan Baru Alor Pongsu 1. Haji anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar Dan landskap
  2. Haji Ibrahim bin Hj Osman
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk :

  1. Melihat keadaan semasa pembinaan tanpa kebenaran
  Penyediaan dan penyampaian notis berkaitan

  Tindakan:
  Jab. Bangunan , MDK
  5 22/04/2021 Bazar Ramadhan Dataran Kerian Permai, Parit Buntar 1. Tn. Helmi bin Yusof@Jusof (AMP Yang Dipertua)
  2. Clr. Shamsul bin Husain (Ahli Majlis)
  3. Clr. Abdullah bin Salleh (Ahli Majlis)
  4. Clr. Ahmad Azhar bin Sharin (Ahli Majlis)
  5. Clr. Abdul Baharin bin Mat Desa (Ahli Majlis)
  6. Pn. Norhafisah binti Hj Mohamad (Setiausaha Majlis)
  7. Pn. Norazilla binti Mahat(Ketua Bahagian Perlesenan)
  8. Mohamad Syahrul Asraf Bin Osman (Ketua Jabatan Penguatkuasa)
  9. Urusetia Kempen
  Kempen Kerian Zon Bebas Beg Plastik adalah kempen kesedaran yang mensasarkan pelanggan untuk menggunakan beg kitar semula semasa membeli barangan dan termasuk membawa bekas makanan sendiri  
  6 30/04/2021 Bazar Ramadhan Bagan Serai 1. Clr. Mohd Sukri bin Khaidir (Ahli Majlis)
  2. Clr. Nazirul bin Jamaluddin (Ahli Majlis)
  3. Clr. Ahmad azhar bin Sharin (Ahli Majlis)
  4. Clr. Zarina binti Abdol Majid (Ahli Majlis)
  5. Pn. Norhafisah binti Hj Mohamad (Setiausaha Majlis)
  6. Pn. Norazilla binti mahat (Ketua bahagian Perlesenan)
  7. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Osman (Ketua Jabatan Penguatkuasa)
  8. Urusetia Kempen
  Kempen Kerian Zon Bebas Beg Plastik adalah kempen kesedaran yang mensasarkan pelanggan untuk menggunakan beg kitar semula semasa membeli barangan dan termasuk membawa bekas makanan sendiri  
 • MEI 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN TINDAKAN
  1 11/05/2021
  (Khamis)
  9.30 pagi
  Bagan Seberang Kuala Kurau 1. Pn. Norhafisah binti Hj Mohamad (Setiausaha majlis)
  2. Haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap
  3.Haji Ibrahim Bin Hj Osman
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk:

  1. Melihat keadaan semasa pembinaan tanpa kebenaran (pelantar) dan hotel bagan seberang.
  1. Penyediaan dan penyampaian notis pemajuan tanpa kelulusan.

  Tindakan :
  Jab. Perancang Bandar dan Landskap MDK
  2 22/05/2021
  9.00 pagi
  Pasar Awam Parit Buntar dan Bagan Serai 1. Pn. Norhafisah binti Hj Mohamad
  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  3. Pn. Norazilla binti Mahat
  Meninjau pematuhan SOP PKP di kedua-dua pasar awam ini. -Memasang pita merah dengan banyak di pintu-pintu belakang.
  -Penyewa diwajibkan mempunyai penyukat suhu, buku daftar pelanggan dan scan My Sejahtera.
  - segelintir Penyewa diberikan amaran supaya tidak meletakkan barangan perniagaan melebihi garisan kuning.
  3 22/05/2021
  9.00 - 11.30 malam
  Pasaraya Longwan, Kedai runcit Mah Mega, Kedai Vape  Brader, Bengkel motosikal Taman Wawasan Jaya, Stesen Minyak Petronas dan Stesen Minyak Caltex Jalan Perusahaan Parit Buntar 1. Pn. Norhafisah binti Hj Mohamad
  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  3. En. Dheeban a/l Baskaran
  4. En. Yusnizal bin Mohd Yunus
  5. En. Duraisamy a/l Ambalavanan
  6.En. Mohammad Salimbin Che Hassan
  7. En. Muhamad bin azmi
  8. 5 orang Insp. Kesihatan PKD
  9. 3 anggota PDRM
  Meninjau pematuhan SOP PKP di sekitar Parit Buntar. -2 kompaun Akta 342 ditawarkan kepada 2 stesen minyak(Petronas & Caltex) di Jalan Perusahaan Parit Buntar atas kesalahan operasi perniagaan melebihi had yang dibenarkan waktu PKP
  - 1 kompaun dibawah UUK Kebersihan Awam kepada Kedai Runcit Mah Mega atas kesalahan membiarkan kotoran di kaki lima kedai di Taman Wawasan Jaya.
  - 1 kompaun dibawah UUK pelesenan Tred,Perniagaan dan Perindustrian kepada sebuah bengkel motosikal di Taman Wawasan Jaya atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah
  4 24/05/2021
  (Isnin)
  9.30 pagi
  Simpang Lima, Batu Lima dan Jalan Siakap 1. Tuan Hj Ibrahim bin Osman- Ketua Jabatan Bangunan M.D. Kerian
  2. Tuan haji Anas bin Dolah - Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap
  3. En. Mohammad Syahrul Asraf bin Hj Osman (Ketua Jab. Penguatkuasa)
  4. En. Mohd Akhmar bin Mohd Mokhtar (Ketua Jabatan Kejuruteraan)
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk:

  1. Siasatan dan lawatan tapak bagi kerja-kerja tanah yang dijalankan tanpa kebenaran
  Pihak Majlis bersama jabatan teknikal berkaitan telah membuat siasatan dan lawatan tapak ke lokasi yang dipohon.

  1. Berdasarkan tinjauan ke atas tapak tersebut, didapati bahawa kawasan yang dimaksudkan merupakan dijalankan pemajuan (kerja tanah tanpakelulusan pihak Majlis)
  2. notis kerja tanah perlu dikeluarkan.

  Tindakan:
  Jabatan Kejuruteraan MDK
  5 26/05/2021
  9.00 -11.00 malam
  Sekitar Hotel OAG Taman Wawasan Jaya & Sekitar Parit Buntar, Bagan Serai, Kuala Kurau dan Tg Piandang 1. Pn. Norhafisah binti H Mohamad
  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj Osman
  3. En. Dheeban a/l Baskaran
  4. En. Mohamad Hamizan bin Mohd Hassan
  5. En. Duraisamy a/l Ambalavanan
  6. 5 orang Insp. Kesihatan PKD
  7. 3 anggota PDRM
  8. 2 Peg. Jabatan Penerangan daerah
  Meninjau pematuhan SOP PKP di sekitar daerah Secara keseluruhan hasil pemantauan mendapati semua premis perniagaan mematuhi SOP PKP.
  6 29/05/2021
  10 pagi - 12.30 tengahari
  Pasar Awam Bagan serai, Parit Buntar, Kuala Kurau, pasar Sejahtera Tg. Piandang, Pasaraya Econsave bagan Serai dan Pasaraya Billion Parit Buntar 1. Pn. Norhafisah binti H Mohamad
  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj Osman
  3. En. Dheeban a/l Baskaran
  4. En. Yusnizal bin Mohd Yunus
  5. 5 orang Insp. Kesihatan PKD
  6. 3 anggota PDRM
  7. 2 orang Peg. Jabatan Penerangan Daerah
  8. 2 anggota KPDHNEP
  Meninjau pematuhan SOP PKP di sekitar daerah - Secara keseluruhan hasil pemantauan mendapati pasar awam dan sejahtera patuh arahan SOP PKP
  - 2 teguran kepada 2 pasaraya untuk menutup ruangan bukan keperluan seperti pakaian, mainan dan aksesori kenderaan.
 • JUN 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 1 Jun 2021
  (Selasa)
  9.00 - 11.00
  Pagi
  Pasar Awam Bagan Serai 1. YB Hj. Razman bin Zakaria
  2. Clr. Abdul Aziz
  3. 3 orang Peg. Fama
  4. 3 orang Peg. KPDNHEP
  5. Peg. Khas Exco
  6. Pn. Norhafisah Binti Hj Mohamad
  7. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  8. En. Dheeban a/l Baskaran
  Meninjau pematuhan SOP PKP dan stok makanan untuk menghadapi PKPD Secara keseluruhan hasil pemantauan mendapati pasar awam Bagan Serai patuh pada arahan SOP PKP dan stok keperluan barang mentah masih mencukupi kerana KPDNHEP telah bekerjasama dengan pembekal untuk menghadapi PKPD
  2 14 Jun 2021
  (Isnin)
  10.00 - 2.00
  Petang
  Kilang Green Ray Technology Sdn Bhd Sg. Rawa, Kilang Taiko Bleaching Earth Sdn Bhd Simpang Lima, Kilang Minyak Oh Ah Heng Jalan Siakap dan Kilang Kelapa Yajuan Tg. Piandang 1.Pn. Norhafisah Binti Hj Mohamad
  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  3. Pn. Norazilla binti Mahat
  4. En. Azizul Nazli bin Abd Hadi
  5. En. Dheeban a/l Baskaran
  6. En. Yusnizal bin Mohd Yunus
  7. En. Mohammad Hafiz bin Yahya
  8. 4 anggota PDRM
  Meninjau pematuhan SOP PKP di kilang-kilang 2 kompaun telah ditawarkan kepada 1 orang pekerja dan 1 kilang iaitu atas kesalahan :

  1) 1 orang pekerja kilang minyak Oh Ah Heng telah dikompaun sebanyak RM1500 atas kesalahan gagal merekodkan nama didalam buku pendaftaran atau aplikasi my sejahtera
  2) 1 kilang minyak Oh Ah Heng telah dikompaun atas kesalahan menjalankan perniagaan dengan lesen tamat tempoh ( bulan Ogos 2020) dibawah UUK Pelesenan Tred Perniagaan dan Perindustrian
  3 14 Jun 2021
  (Isnin)
  10.30  Pagi
  Dewan Bagan Tiang, Tapak Kolam Udang SADC, Pasar Tg Piandang dan Batu 5 1. Tuan Helmi bin Yusof@Jusoh YDP
  2. Tuan Haji Anas bin Dolah
  Ketua Jabatan Peancang Bandar dan Landskap
  3. En.Zabidi bin Nun
  Ketua Jabatan Kesihatan Persekitaran
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk :

  1. Siasatan dan lawatan tapak bagi pemilihan tapak tok sampah luar bandar dan melihat adua pddk berkaitan pemajuan/ pencerobohan tanah rizab hutan (SADC) di Kuala Bagan Tiang dan Tanjung P
  2 kompaun telah ditawarkan kepada 1 orang pekerja dan 1 kilang iaitu atas kesalahan :

  1) 1 orang pekerja kilang minyak Oh Ah Heng telah dikompaun sebanyak RM1500 atas kesalahan gagal merekodkan nama didalam buku pendaftaran atau aplikasi my sejahtera
  2) Notis kerja tanah perlu dikeluarkan  Tindakan :
  Jabatan Kesihatan Persekitaran MDK
  Jabatan Perancang Bandar Dan Landskap MDK
  Jabatan Kejuruteraan MDK
  4 17 Jun 2021
  (Isnin)
  10.30 Pagi
  Pasar Tg. Piandang dan Parit Buntar serta Kuala Bagan Tiang 1. Tuan Haji Anas bin Dolah
  Ketua Jabatan Peancang Bandar dan Landskap
  2. En. Mohd Akhmar bin Mohd Mokhtar
  Ketua Jabatan Kejuruteraan
  Program turun padang di lokasi yang dimaksudkan bertujuan untuk :

  1. Melihat lokasi cadangan penempatan tong sampah luar bandar
  2. Melihat keadaan semasa tapak penanaman bakau, Kuala Bagan Tiang.
  3. Projek Pembangunan Ban Pecah
  4. Keberkesanan projek SPAH
  Pihak Majlis bersama jabatan teknikal berkaitan telah membuat siasatan dan lawatan tapak ke lokasi yang dipohon.
  1. Perlu kepada perubahan lokasi tapak penempatan tong sampah luar bandar
  2. Penyelenggaran di bahagian belakang signboard Ban Pecah  Tindakan :
  Jabatan Kesihatan Persekitaran MDK
  Jabatan Perancang Bandar Dan Landskap MDK
  Jabatan Kejuruteraan MDK
  5 17Jun 2021
  (Isnin)
  Bagan Selatan dan Bagan Utara Tanjung Piandang 

  1. Hock Yang Marine Sdn Bhd, No. 939, Bagan Utara, Tanjung Piandang

  2.Kheng Onn Fishery
   No. 802 jalan Selatan Bagan Selatan Tanjung Piandang

  3. Hai Tone Fishery
  No. 18 A Jalan Bagan
  Jalan Besar Tanjung Piandang

  4. Hoe Kee Chan Trading Sdn Bhd
  No. 804 & No 805 Bagan Selatan Tanjung Piandang

  5. Tan Chai Keng
  No. 806 Bagan Selatan Tanjung Piandang

  6. Ice Horse Trading Sdn Bhd
  Beh Yong Kean
  No. 808 Bagan Selatan Tanjung Piandang

  7. Yee Peng Frozen
  No. 908 Bagan Utara Tanjung Piandang

  1. Pn. Norazilla binti Mahat
  Ketua Bahagian Pelesenan

  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  Ketua Jabatan Penguatkuasa

  3. Salim bin Ahmad
  Wakil Jabatan Bangunan

  4. En. Dheeban a/l Baskaran
  Ketua Unit Operasi jabatan Pengutkuasa

  5. Mohamad Hafizal bin Othman
  Bahagian Pelesenan

  6. Muhammad Naim bin Suhaidi
  Penguatkuasa Bahagian Pelesenan

  7. Abd Rashid bin Ahmad
  Bahagian Pelesenan
  Operasi pemeriksaan premis dan
  pemutihan
  i) 7 premis diberi notis mengemukakan pelan bangunan

  ii) 2 premis (senarai no. 3 dan no. 5) dberi notis menghentikan perniagaan
  6 21 Jun 2021
  (Isnin)
  9.30  2.00
  Petang
  Kilang Hong Cheng Seafood Jalan Perusahaan 2, Kawasan Perindustrian Parit Buntar 1. Tuan OCPD
  2. Tuan Timb. OCPD
  3. ASP Mohd Kamil bin Othman
  4. 8 anggota PDRM
  5. 6 Inspektor Kesihatan PKD
  6. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  7. En. Dheeban a/l Baskaran
  8. EN. Yusnizal bin Mohd Yunus
  Meninjau pematuhan SOP PKP di kilang gkilang tapak perindustrian 1 kompaun telah ditawarkan 1 kilang iaitu atas kesalahan :

  1. 1 kilang Hong Cheng Seafood dikompaun RM 1000 atas kesalahan menjalankan kegiatan asrama tanpa lesen MDK di bawah UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian
  7 22 Jun 2021
  (Selasa)
  1. Lot 1226, Jalan Sungai Kota, Titi Serong
  Parit Buntar

  2. CMB Success Enterprise F 550B, Parit Lebai Akhir 34250
  Tanjung Piandang

  3. Bengkel Motosikal No. 13 Jalan Wawasan 3,
  Taman Wawasan Jaya, 34300 Parit Buntar

  1.  1.Pn. Norhafisah Binti Hj Mohamad
  Setiausaha Majlis

  2. Clr. Abdullah bin Salleh
  Ahli Majlis

  3. Pn. Norazilla binti Mahat
  Ketua Bahagian Pelesenan

  4. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  Ketua Jabatan Penguatkuasa

  5. Zaleha Binti Abu Talib
  Wakil Jabatan Perancang Bandar

  6. En. Dheeban a/l Baskaran
  Ketua Unit Operasi jabatan Pengutkuasa

  7. Abd Rasid bin Ahmad
  Bahagian Pelesenan
  1. Lawat periksa permohonan ulasan lesen barang lusuh

  2. Lawat periksa premis barang terpakai

  3. Lawat periksa premis bengkel motosikal
  1. Akan dibincangkan di dalam Mesyuarat  Jawatankuasa Pelesenan.

  2. Premis tiada lesen perniagaan. Notis menghentikan perniagaan telah dikeluarkan, borang permohonan lesen belum dihantar ke Majlis Daerah Kerian dan teguran lisan diberikan untuk membersihkan dan menyusun atur barang-barang perniagaan (notis susulan akan dikeluarkan).

  3. Premis bengkel beroperasi tanpa lesen tindakan kompaun telah diambil dan arahan lisan untuk mengemukan permohonan lesen dengan segera.
  8 24 Jun 2021
  (Khamis)
  Bagan Selatan Tanjung Piandang

  1. King Lee Boatbuilding
  Lot 2220 Jalan Kampung Nelayan34350 Tanjung Piandang

  2. Lian Hong Fishery
  No. 1 Jalan Piandang 8 Taman Piandang Indah 34250 Tanjung Piandang

  3. Nanfa Marine Sdn Bhd
  390, Jalan Besar 34250 Tanjung Piandang

  4. Soon Heing Marine Products Sdn Bhd
  No.T30A & T730B Bagan Selatan, Tanjung Piandang

  5. Xin Chuan Marine Product Enterprise
  T09 Bagan Baru Bagan Selatan 34250 Tanjung Piandang

  1. Pn. Norazilla binti Mahat
  Ketua Bahagian Pelesenan

  2. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  Ketua Jabatan Penguatkuasa

  3. Salim bin Ahmad
  Wakil Jabatan Bangunan

  4. Mohamad Hafiz bin Yahya
  Jabatan Penguatkuasa

  5. Mohamad Hafizal bin Othman
  Bahagian Pelesenan

  6. Muhammad Naim bin Suhaidi
  Penguatkuasa Bahagian Pelesenan

  7. Abd Rashid bin Ahmad
  Bahagian Pelesenan
  Operasi pemeriksaan premis dan  pemutihan 1. 4 Notis mengemukakan pelan pembangunan telah dikeluarkan.

  2. 1 notis menghentikan perniagaan tanpa lesen telah dikeluarkan
  9 28 Jun 2021
  (Isnin)
  9.30 - 2.30 Petang
  Kilang Harta Packaging Industries (Perak) Sdn Bhd dan Scope Manufacturers (M) Sdn Bhd Kawasan Perindustrian Parit Buntar 1. Tuan Pegawai Daerah
  2. Tuan Ketua Polis Daerah
  3. 2 orang ADO
  4. ASP Mohd Kamil bin Othman
  5. Insp. Magen
  6. 8 anggota PDRM
  7. 8 nspektor Kesihatan PKD
  8. En. Mat Jidin Ketua Cawangan KPDNHEP Daerah
  9. 2 orang anggota Penguatkuasa KPDNHEP
  10. En. Mohamad Syahrul Asraf bin Hj. Osman
  11. En. Dheeban a/l Baskaran
  12. En. Yusnizal bin Mohd Yunus
  Meninjau pematuhan SOP PKP di kilang-kilang tapak perindustrian 3 kompaun telah ditawarkan kepada 2 kilang iaitu atas kesalahan :

  - Kilang Harta Packaging Industries (Perak) Sdn Bhd telah dikompaun RM 1000.00 atas kesalahan menalankan kegiatan asrama tanpa lesen MDK dibawah UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindutrian MDK 2017.

  - Kilang Scope Manufacturers ( M) Sdn Bhd telah dikompaun.

  - RM 1000.00 atas kesalahan menjalankan kegiatan asrama tanpa lesen MDK dan 1 lagi kompaun bernialai RM1000.00 kerana membiarkan sisa makanan/ sampah daripada asrama hingga mengugat kebersihan awam dibawah UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian MDK 2017.
 • JULAI 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 2.7.2021
  (JUMAAT)
  Pasar Awam Bagan Serai 1. En. Muhammad Faiz Bin Abdul Halim
  (Pembantu Tadbir)

  2. En. Hadi Bin Abdul Rahman
  (Pembantu Operasi)

  3. En. Zulhairie Bin Zainal Abidin
  (Pembantu Tadbir Sewaan)
  Lawatan turun padang adalah bertujuan untuk kutipan hasil menggunakan lori kaunter bergerak. Sebanyak RM 14, 850.50 berjaya dikutip yang mana RM 8, 589.00 adalah daripada bayaran bil sewaan.
  2   Pejabat MDK Cawangan Parit Buntar 1. Rose Aniza Binti Sadri
  (Ketua Jabatan Khidmat Pengurusan)

  2. Anas Bin Dolah
  (Ketua Jabatan Perancang Bandar dan Landskap)

  3. Mohd Zabidi Bin Nun
  (Ketua Jabatan Kesihatan Persekitaran)

  4. Megat Fariq Al-Fathullah Bin Mohammad
  (Penolong Jurutera Jabatan Kejuruteraan)

  5. Mohd Hazrin Bin Samsudin
  (Penolong Jurutera Jabatan Kejuruteraan)

  6. Maziah Binti Abdullah Ali
  (Pembantu Tadbir Jabatan Perbendaharaan)

  7. Samsol Kamal Bin Ali
  (Pembantu Tadbir Jabatan Kesihatan Persekitaran)
  Meninjau tapak/lokasi/bangunan yang sesuai untuk dijadikan stor meletak barang - barang aset sementara untuk dilupuskan. 1. Hasil perbincangan dan persetujuan cadangan bangunan bagi tujuan tersebut adalah di bahagian tepi bangunan pejabat cawangan MDK.

  2. Dicadangkan juga disediakan 2 stor dalam bangunan itu. 1 stor untuk Jabatan Perbendaharaan (barang-barang untuk dilupuskan) dan 1 stor untuk Jabatan Perancang Bandar dan Landskap (meletak partition, meja dan kerusi)

  3. Kerja-kerja penyelenggaraan dan binaan akan diuruskan oleh Jabatan Kejuruteraan dengan seberapa segera.

  4. Tinjauan juga ada dibuat di bahagian belakang bangunan billik pemandu/stor Jabatan Khidmat Pengurusan/stor Jabatan Penilaian/stor Jabatan Penguat Kuasa. Didapati terdapat tandas bergerak, tayar, kerusi dan barang-barang yang boleh dilupuskan. Dicadangkan Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Jabatan Perancang Bandar dan Landskap membersihkan kawasan itu dengan seberapa segera.
  3 16.7.2021
  (JUMAAT)
  Taman Wawasan Parit Buntar 1. Norazilla Binti Mahat
  (Ketua Bahagian Pelesenan)

  2. Muhammad Naim Bin Suhaidi
  (Pembantu Penguat Kuasa)

  3. Mohamad Hafizal Bin Othman
  (Pembantu Tadbir)
  Pemeriksaan penjaja di Jalan Wawasan 1, Taman Wawasan yang menjalankan perniagaan tanpa lesen. 4 Notis kesalahan menjalankan perniagaan buah bermusim tanpa lesen dikeluarkan di bawah UKK Penjaja MDK (1984) dan di arah berpindah ke lokasi lain.
  4 22.7.2021
  (KHAMIS)
  Pasar Sejahtera Tanjung Piandang 1. En. Mohamad Amirul Aizam Bin Jaafar
  (Ketua Bahagian Sewaan)

  2. En. Rosmizan Bin Osman
  (Pembantu Penguat Kuasa)

  3. En. Zulhairie Bin Zainal Abidin
  (Pembantu Tadbir Sewaan)
  Lawatan turun padang adalah bertujuan untuk melakukan kerja-kerja pembersihan pasar bersempena pertandingan "Kempen Kebersihan Pasar" bersama penyewa. Kerja-kerja pembersihan di kawasan ruang meja dan kiosk telah dilaksanakan oleh penyewa masing-masing yang mana peralatan cucian turut disediakan oleh Jabatan Kesihatan Persekitaran.
  5 24.7.21
  (SABTU)
  10:30 PAGI
  Kilang Green Ray Technology Sdn.Bhd Sg Rawa, Kilang Minyak Oh Ah Heng Jalan Siakap dan Mydin Parit Buntar 1. Pn. Norhafisah Binti Hj. Mohamad

  2. En. Dheeban A/L Baskaran

  3. En. Yusnizal Bin Mohd Yunus

  4. En. Khairul Edham Bin Nawawi

  5. 4 anggota PDRM

  6. 3 anggota PKD
  Meninjau pemantauan SOP PKP di kilang-kilang. 2 kompaun telah ditawarkan kepada 2 orang pekerja iaitu atas kesalahan:

  1) 2 orang pekerja Kilang Oh Ah Heng telah dikompaun sebanyak RM 1, 500 seorang atas kesalahan gagal merekodkan nama di dalam buku pendaftaran atau aplikasi my sejahtera.
  6 27.7.2021
  (SELASA)
  1. Taman Murni, Parit Buntar 1. Pn. Norhafisah Binti Hj. Mohamad
  (Setiausaha MDK)

  2. YB En. Hasnul Zulkarnain Bin Abd. Munaim

  3. En. Mohd Akhmar Bin Mohd Mokhtar
  (Ketua Jabatan Kejuruteraan)

  4. Pengerusi KRT Taman Murni dan Taman Harmoni

  5. En. Idris Bin Zahak
  (Penyelia Kawasan Parit Buntar)
  Lawatan turun padang ini adalah bertujuan membuat pemantauan terhadap aduan pemilik rumah di Jalan Murni 1, Taman Murni berhubung air longkang tersumbat bila berlaku hujan lebat. Jabatan Kejuruteraan telah mengambil maklum dan perancangan untuk mengadakan longkang bersambung terus ke parit buang JPS kerana longkang rumah terlibat terletak di hujung sekali dan paling dekat dengan parit buang JPS.

  Jabatan Kesihatan Persekitaran akan terus memantau jadual pembersihan longkang yang dilaksanakan oleh konsesi Puncak Emas di kawasan ini.
  7 29.7.2021
  (KHAMIS)
  10:30 PAGI
  Kawasan Kuala Kurau 1. Tuan Yang Di Pertua Majlis Daerah Kerian

  2. Clr. En. Ahmad Adenan Bin Said
  (Ahli Majlis)

  3. En. Akhmar Bin Mohd Mokhtar
  (Ketua Jabatan Kejuruteraan)

  4. En. Mohd Hazrin Bin Samsudin
  (Jabatan Kejuruteraan)
  1. Pemeriksaan kerja di tapak mendapati telah dilaksanakan 90%. Kerja ditapak perlu disiapkan sebelum 10.8.2021 sepertimana tarikh surat  setuju terima dikeluarkan. 1. Pihak kontraktor akan memastikan kerja akan disiapkan sebelum 10.8.2021 seperti surat kelulusan.
 • OGOS 2021

  BIL TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 2.8.2021
  (ISNIN)
  12:00 TENGAH HARI - 3:00 PETANG
  Stesen Minyak Caltex Tg. Piandang dan Sungai Bakau 1) Tuan Mat Jidin Bin Hassan
  (Ketua Cawangan KPDNHEP)

  2) En. Mohamad Syahrul Asraf Bin Hj. Osman
  (Ketua Jabatan Penguat Kuasa Majlis Daerah Kerian)

  3) 5 anggota Penguatkuasa KPDNHEP

  4) 3 anggota Penguatkuasa Majlis

  5) 2 kakitangan syarikat berkaitan Meterologi Berhad
  Memantau aduan yang diterima berkaitan kuantiti minyak. Hasil siasatan mendapati tiada sebarang kesalahan keatas kedua-dua stesen minyak ini.
  2 16.8.21
  (ISNIN)
  Pusat Penjaja Alor Pongsu 1. En. Mohamad Amirul Aizam Bin Jaafar
  (Ketua Bahagian Sewaan)

  2. Pn. Norazilla Binti Mahat
  (Ketua Jabatan Pelesenan)

  3. En. Mokhtaruddin Bin Jamhari
  (Penolong Jurutera)

  4. En. Zulhairie Bin Zainal Abidin
  (Pembantu Tadbir Sewaan)
  Lawatan turun padang bertujuan untuk perbincangan bersama penyewa mengenai projek naik taraf Pusat Penjaja Alor Pongsu. Semua penyewa telah hadir.
  Kerja-kerja naik taraf melibatkan bahagian bumbung, lantai, pembinaan longkang dan 'table top' hadapan premis yang menjalankan perniagaan barangan basah, serta mengecat semula bahagian dalam semua premis. Kerja-kerja ini akan dijalankan bermula dari awal bulan September 2021 hingga Oktober 2021 yang mana pihak Majlis menyediakan 5 unit khemah termasuk bekalan air dan elektrik bagi penempatan sementara sepanjang tempoh kerja-kerja naik taraf.
  3 30.8.21
  (ISNIN)
  Kawasan Bagan Serai 1. En. Zulhairie Bin Zainal Abidin
  (Pembantu Tadbir Sewaan)

  2. En. Rosmizan Bin Osman
  (Pembantu Penguat Kuasa)
  Lawatan turun padang bertujuan untuk kutipan tunggakan sewa dan tindakan penguatkuasaan ke atas penyewa yang gagal menjelaskan bayaran tunggakan selepas tamat tempoh notis tunggakan. Sebanyak RM 1, 522.00 berjaya dikutip dan 16 premis telah dikenakan tindakan notis sitaan.
  4 31.8.2021
  (SELASA)
  4:00 PETANG - 5:00 PETANG
  1. Kedai Runcit, Premis Perniagaan Hj. Hayat Jalan Perusahaan Parit Buntar 1) Puan Setiausaha MDK

  2) En. Dheeban A/L Baskaran

  3) En. Mohamad Hamizan Bin Mohd Hassan
  Meninjau pematuhan SOP PKP. Premis ini mematuhi SOP PKP yang ditetapkan seperti penyediaan Scan QR MySejahtera, penyukat suhu, buku rekod pengunjung dan hand sanitizer.
 • SEPTEMBER 2021

  BIL  TARIKH LOKASI NAMA PEGAWAI / AHLI YANG TERLIBAT AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN / LAPORAN STATUS TINDAKAN
  1 12.9.2021
  (AHAD)
  5:00 PETANG - 7:00 MALAM
  Sekitar Pantai Ban Pecah 1) Puan Setiausaha Majlis

  2) En. Mohamad Syahrul Asraf Bin Hj. Osman

  3) Insp. Saravanan

  4) 4 anggota Penguatkuasa Majlis

  5) 15 anggota PDRM
  Memantau aduan yang diterima berkaitan pematuhan SOP PKP. 1) 2 kompaun dikeluarkan PDRM atas kesalahan dibawah Akta 342 iaitu vaksin tidak lengkap semasa diperiksa ketika sedang beriadah.

  2) 4 teguran kepada 4 penjaja berkaitan gagal menyediakan buku rekod pengunjung, Scan QR MySejahtera dan penyukat suhu.

  3) 1 teguran berkaitan kebersihan awam iaitu tiada pelapik ketika memasak semasa diperiksa terhadap 1 penjaja makanan.

Read more …Turun Padang

 • Hits: 9109

Sewa Padang Sintetik

Berkuatkuasa 1 Januari 2020

Waktu Permainan : 7.00 Pagi - 7.00 Petang (Siang)

Bil Tempoh Kadar Sewaan Jam/Unit
1 1 JAM (Minimum Sewaan 2 JAM) RM 400 2 Jam
2 1 JAM Seterusnya  RM 200 1 Jam

Kadar Sewaan Fasiliti Lain (Mengikut Keperluan Penyewa)

BIL PERKARA KADAR SEWAAN JAM
1 BILIK PERSALINAN 1 RM35.00 1 Jam
2 BILIK PERSALINAN 2 RM35.00 1 Jam
3 BILIK SEKRETERIAT RM10.00 1 Jam
4 BILIK PENGADIL RM10.00 1 Jam
5 BILIK RAWATAN / DOPING RM11.50 1 Jam
6 BILIK VVIP RM75.00 1 Jam

*/PERLAWANAN (2JAM)

DEPOSIT:

Dicadangkan sebanyak RM200.00 bagi satu perlawanan dibayar di Kaunter Bayaran Majlis Daerah Kerian.

SEBARANG PERTANYAAN HUBUNGI

 • JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

  MAJLIS DAERAH KERIAN
  NO.1 WISMA MDK
  JALAN PADANG
  34200 PARIT BUNTAR
  PERAK DARUL RIDZUAN

 • TEL : 05-7161228
 • FAX     : 05-7169268

Read more …Sewa Padang Sintetik

 • Hits: 19173

Sewa Dewan Majlis

Kadar Sewaan Dewan Dan Peralatan

(Berkuatkuasa 1 Januari 2020)
perkara jam/unit kadar sewaan
Dewan Merdeka 1 Jam RM 150.00
Dewan Kerian Permai 1 jam RM 200.00
Dewan Serbaguna Batu Lima 1 Jam RM 60.00
Dewan Ramli Ngah Talib 1 Jam

RM 100.00

Dewan Terbuka Dataran Kerian Permai (Tiada Tandas) 1 Jam

RM 49.00

Dewan Dato' Zainal Abidin Zain Bagan Serai 1 Jam RM 185.00
Dewan Terbuka Dato' Zainal Abidin Zain Bagan Serai 1 Jam RM 58.00
Dewan Komuniti Bagan Serai 1 Jam RM 100.00
Dewan Serai Permai Bagan Serai 1 Jam RM 150.00
Dewan Alor Pongsu Bagan Serai 1 jam RM 60.00
Dewan Serbaguna Semanggol 1 jam RM 60.00
Kerusi VIP / Banquet 1 Unit RM 1.00
Longe Chair 1 Unit RM 5.00
Meja kopi 1 Unit RM 2.00
Meja Empat Segi (3x3) 1 Unit RM 3.00
Meja Bulat untuk 8 orang 1 Unit RM 3.00
Meja Panjang (8x4) 1 Unit RM 6.00
Kerusi Plastik 1 Unit

RM 0.50

Rostrum 1 Unit RM 6.00
Pokok Bunga 1 Pokok

RM 5.00

Bilik VIP (Dewan Merdeka) 1 Jam RM 30.00
MINIMA SEWA UNTUK KENDURI 12 JAM KE ATAS
 • Peralatan hanya disediakan untuk dewan Merdeka dan Komuniti sahaja.
 • Jika berlaku perubahan kadar harga sewa dewan dan peralatan pihak Tuan/Puan perlu mengikut kadar harga yang terkini

Caj Yang Lain :-

 • Wang cagaran RM 500.00 / RM 350.00 / RM 250.00
 • Elaun Lebih Masa Pekerja sepanjang jam sewa dewan ( RM 6.50 x Jam )
 • Perkhidmatan Kebersihan Sebelum Dan selepas RM 200.00 atau Selepas RM 100.00

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN
MAJLIS DAERAH KERIAN
NO.1 WISMA MDK JALAN PADANG
34200 PARIT BUNTAR
PERAK DARUL RIDZUAN
TEL : 05-7161228
FAX : 05-7169268

Untuk Pakej Sewa Dewan Bagi Program/Majlis Perkahwinan Boleh rujuk pengiraan dibawah

Read more …Sewa Dewan Majlis

 • Hits: 27978

Institusi Pengajian Tinggi

KOLEJ VOKASIONAL BAGAN SERAI 1
PUSAT GIAT MARA SIMPANG EMPAT SEMANGGOL 2
KOLEJ KOMUNITI BAGAN SERAI 3
BUKIT MERAH LAKETOWN INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCE (BMLIAHS) 4
KOLEJ KEMAHIRAN SEGATRONIC PARIT BUNTAR 5

Read more …Institusi Pengajian Tinggi

 • Hits: 14955

Program

Buat masa ini MDK terlibat secara langsung di dalam beberapa program dan komuniti yang aktif di dalam Daerah Kerian. Diantaranya ialah ;
 • Majlis masyarakat Sivil (MMS)
 • Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP)
 • Local Agenda 21 (LA21)
 • Komuniti Pekan Buku
 • Persatuan Penjaja Daerah Kerian
 • Persatuan-persatuan perniagaan
 • Town Hall

Read more …Program

 • Hits: 12300

Kaunter Bergerak

Kaunter Bergerak MDK adalah satu inisiatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Ia bertujuan bagi memudahkan masyarakat menjelaskan cukai taksiran dan memperbaharui lesen perniagaan. Kaunter Bergerak MDK akan berada di kawasan yang jauh dari MDK. Kaunter Bergerak MDK kebiasaannya akan beroperasi pada bulan Februari setiap tahun.

Read more …Kaunter Bergerak

 • Hits: 12009

Undang-undang Kecil

Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Majlis Daerah Kerian) Kerajaan Tempatan 1982 1

03.03.1983

Download
Undang-undang Kecil Pengendalian Makanan (Majlis Daerah Kerian) 1982 2

03.03.1983

Download
Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut Dan Pendandan Rambut (Majlis Daerah Kerian) 1982 3

03.03.1983

Undang-undang Kecil Kebersihan Awam (Majlis Daerah Kerian) 1983 4

12.04.1984

Download
Undang-undang Kecil Bayaran Lesen Untuk Pasar-pasar (Majlis Daerah Kerian) 1984 5

07.06.1984

Download
Undang-undang Kecil Iklan (Majlis Daerah Kerian) 1984 6

21.06.1984

Undang-undang Kecil Taman (Majlis Daerah Kerian) 1984 7

07.06.1984

Download
Undang-undang Kecil Pelesenan, Tred, Perniagaan dan Perindustrian (Majlis Daerah Kerian) 1984 8

01.08.1984

Download
Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (Majlis Daerah Kerian) 1984 9

29.08.1984

Download
Undang-undang Kecil Pasar-pasar (Majlis Daerah Kerian) 1984 10

15.08.1984

Undang-undang Kecil Pengawalan dan Pengawasan Tempat-tempat Makan (Majlis Daerah Kerian) 1984 11

15.08.1984

Download
Undang-undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Kerian) 1984 13

15.02.1984

Download
Undang-undang Kecil Pasar Malam/Pasar Sehari (Majlis Daerah Kerian) 1987 14

29.01.1987

Download
Undang-undang Kecil Tandas Awam (Majlis Daerah Kerian) 1991 15

11.04.1991

Download
Undang-undang Kecil Vendalisme (Majlis Daerah Kerian) 1992 16

07.08.1992

Download
Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (Majlis Daerah Kerian) 2005 17

01.09.2005

Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (Majlis Daerah Kerian) 2004 18

07.10.2004

Download
Undang-undang Kecil Kawalan Dan Penyeliaan Kolam Renang (Majlis Daerah Kerian) 2004 19

07.10.2004

Download
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDK) 1998 20

27.08.1998

Download
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MDK) (Pindaan) 1998 21

10.09.1998

Download
Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Negeri Perak) 1988 22

08.12.1988

Download
Undang-undang Kecil Kerja tanah (Majlis Daerah Kerian) 1991 23

18.07.1991

Download
Undang-undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) (Pihak Berkuasa Tempatan Negeri Perak) Jalan, Parit dan Bangunan 2013 24

10.10.2013

Undang-undang Kecil Krematorium (MDK) 2004 25 Download

Read more …Undang-undang Kecil

 • Hits: 14730

Akta

Akta

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 1

Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

Download
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 2

Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

Download
Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 3

Suatu Akta untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan jalan, parit dan bangunan dalam kawasan pihak berkuasa tempatan di Semenanjunng Malaysia, dan bagi maksud yang berkaitan dengannya.

Download

Read more …Akta

 • Hits: 14642

Permohonan

MDK membantu masyarakat daerah kerian didalam permohonan seperti berikut

 • Permohonan Pindah Milik Perumahan Dearah Kerian

 • Menerima pembayaran cukai taksiran seluruh perak

 • Permohonan Lesen Perniagaan Komposit Daerah Kerian
 • Permohonan Lesen Penjaja Daerah Kerian
 • Permohonan permit memasang banting dan kain sepanduk iklan di Daerah Kerian
 • Permohonan Permit Ubah Suai Rumah dan Bangunan di Daerah Kerian
 • Permohonan Lesen memelihara anjing di Daerah Kerian
 • Permohonan pas bulanan Parkir kenderaan di Daerah Kerian
 • Permohonan Pemajuan Tanah di Daerah Kerian
 • Permohonan menyewa premis perniagaan milik MDK
 • Permohonan memperbaharui lesen perniagaan/penjaja
 • Permohonan penggantian kad penjaja
 • Permohonan membersihkan kawasan dan sewaan amroll
 • Permohonan menebang pokok persendirian
 • Permohonan sewaan dewan dan gelanggang permainan milik MDK

Read more …Permohonan

 • Hits: 17890

Dasar Kualiti

Majlis Daerah Kerian komited untuk menyampaikan perkhidmatan perbandaran dengan cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan pelanggan serta pihak berkepentingan. Penyampaian perkhidmatan akan sentiasa ditambahbaik secara berterusan untuk menjadikan Kerian perbandaran progresif, hijau dan lestari.

Read more …Dasar Kualiti

 • Hits: 3126

Pekeliling

Harga Sewa Dewan dan Peralatan 1 Download
Permohonan Ejen Kupon Tempat Letak Kereta 2 Download
Permohonan Kerja Pengorekan Jalan dan Bahu Jalan yang Melibatkan Jalan Selenggaraan MDK 3 Download
Permohonan Lesen Penjaja 4 Download
Permohonan Pas Bulanan Tempat Letak Kereta 5 Download
Permohonan Pengesahan Tempat Meletak Kenderaan Bagi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat 6 Download
Syarat-Syarat Sewa Dewan 7 Download
Permohonan Pemasangan Khemah 8 Download
Permohonan Harta Sewaan 9 Download
Permohonan Lesen Anjing 10 Download
Permohonan Lesen Premis Perniagaan 11 Download
Permohonan Pendaftaran Kontraktor dan Pemborong 12 Download
Permohonanan Permit Sementara Meletak Pasir dan Bahan Binaan 13 Download

Read more …Pekeliling

 • Hits: 8160

Polisi Online E-Participation

Pengguna tidak dibenarkan melakukan perkara-perkara di bawah semasa menjawab Tinjauan dan Soal Selidik yang terdapat dalam Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian:

 • Memuat naik, mengemel, atau menghantar maklumat yang mengandungi perkara-perkara berikut
 • Menyalahi undang-undang, berbahaya, berbaur ancaman, kesat, menganggu, bersifat mendera, berbaur fitnah, kasar, lucah, melanggar hak peribadi, bersifat benci, perkauman, keagamaan, etnik, atau sebaliknya dalam hal yang tidak menyenangkan, tidak benar, tidak relevan dengan soal selidik atau tinjauan yang disediakan Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian.

 • Mengandungi mana-mana pengiklanan yang tidak diminta atau tidak dibenarkan dan bahan promosi, komersial atau sebaliknya, termasuk pautan kepada laman web/portal yang mengandungi bahan seperti itu.

 • Mengandungi virus-virus perisian atau mana-mana kod komputer lain, fail atau program yang direka untuk merosakkan, memusnahkan atau mengehadkan. fungsi mana-mana perisian komputer, perkakasan, atau kelengkapan telekomunikas

 • Mengguna atau mewujudkan satu pengenalan palsu (termasuk menggunakan nama samaran, penyamaran oleh orang atau entiti lain, atau menyatakan sesuatu yang palsu).

 • Mengancam, mengintip atau memalukan mana-mana pengguna lain.

 • Mengehadkan atau menghalang mana-mana pengguna lain daripada menggunakan portal ini

 • Mengganggu, melumpuh, membeban, menjejas kerja, penampilan portal, server atau jaringan yang disambungkan kepada portal.

Read more …Polisi Online E-Participation

 • Hits: 4619

Perpustakaan

Terdapat 2 perpustakaan awam yang beroperasi di dalam daerah kerian iaitu;

 • Perpustakaan Awam Parit Buntar

 • Perpustakaan Awam Bangunan Pusat Komuniti Bagan Serai

Read more …Perpustakaan

 • Hits: 15489

Tabika

 • Hits: 16554

Taska

 • Hits: 17602

Sekolah

 • SENARAI SEKOLAH RENDAH DAERAH KERIAN

  Bil Kod Sekolah Nama Sekolah Alamat Poskod Bandar No. Tel No. Faks
  1 ABA3001 SK ALOR PONGSU JALAN SELAMA ALOR PONGSU 34300 BAGAN SERAI 57217675 57219167
  2 ABA3002 SK BAGAN SERAI LORONG SEKOLAH 34300 BAGAN SERAI 57210423 57219352
  3 ABA3003 SK BUKIT MERAH PEKAN BUKIT MERAH 34310 BAGAN SERAI 57218827 57218029
  4 ABA3004 SK CHANGKAT LOBAK CHANGKAT LOBAK 34310 BAGAN SERAI 58395732 58395953
  5 ABA3005 SK DATO' MAS'UD KAMPUNG KEDAH, MASJID TINGGI 34300 BAGAN SERAI 57218013 57210600
  6 ABA3006 SK KUALA KURAU JALAN BESAR 34350 KUALA KURAU 57277900 57278311
  7 ABA3007 SK MATANG GERDU JALAN SIAKAP 34300 BAGAN SERAI 57218551 57219667
  8 ABA3008 SK MATANG JELUTONG KG MATANG JELUTONG, JALAN SELAMA 34300 BAGAN SERAI 57210663 57217186
  9 ABA3009 SK PARIT HAJI TAIB PARIT HAJI TAIB 34300 BAGAN SERAI 57140625 57141308
  10 ABA3010 SK PARIT HAJI AMAN PARIT HAJI AMAN 34300 BAGAN SERAI 57143405 57141315
  11 ABA3011 SK SUNGAI BOGAK KAMPUNG SUNGAI BOGAK 34300 BAGAN SERAI 57214509 57217705
  12 ABA3012 SK SRI SIAKAP SIMPANG TIGA 34350 KUALA KURAU 57277340 57270106
  13 ABA3013 SK TEBUK PANCUR SIMPANG EMPAT 34400 SEMANGGOL 58902343 58904497
  14 ABA3014 SK TELUK MEDAN JALAN TAIPING, TELUK MEDAN 34300 BAGAN SERAI 57219190 57210719
  15 ABA3015 SK TELOK PIAL TELOK PIAL 34350 KUALA KURAU 57279980 57279980
  16 ABA3016 SK JALAN BAHARU JALAN BAHARU 34300 PARIT BUNTAR 57169629 57174314
  17 ABA3017 SK HAJI RAMLI KEDAI EMPAT 34250 TANJONG PIANDANG 57162169 57162170
  18 ABA3018 SK KAMPONG KEDAH KAMPONG KEDAH 34200 PARIT BUNTAR 57175767 57176907
  19 ABA3019 SK SRI KERIAN JALAN RIA 34200 PARIT BUNTAR 57164814 57172640
  20 ABA3020 SK PARIT HJ WAHAB TANJONG PIANDANG 34250 TANJONG PIANDANG 57255479 57257535
  21 ABA3021 SK PARIT TOK NGAH JALAN BAHARU 34200 PARIT BUNTAR 57140205 57175646
  22 ABA3022 SK SUNGAI BAHARU SUNGAI BAHARU 34350 KUALA KURAU 57250807 57256650
  23 ABA3023 SK SUNGAI BURONG PARIT TELOK PIAL 34350 KUALA KURAU 57140219 57141389
  24 ABA3024 SK SUNGAI STAR JALAN SEMPADAN 34200 PARIT BUNTAR 57167323 57175909
  25 ABA3025 SK TANAH KEBUN TANAH KEBUN 34200 PARIT BUNTAR 57173005 57175287
  26 ABA3026 SK TANJONG PIANDANG JALAN ATAS 34250 TANJONG PIANDANG 57250228 57255524
  27 ABA3027 SK TITI SERONG TITI SERONG 34200 PARIT BUNTAR 57160227 57160227
  28 ABA3028 SK SUNGAI MEGAT ARIS SUNGAI MEGAT ARIS,BAGAN TIANG, JALAN BAWAH 34250 TANJONG PIANDANG 57250411 57250411
  29 ABA3029 SK GUNONG SEMANGGOL GUNONG SEMANGGOL, SIMPANG EMPAT 34400 SEMANGGOL 58901714 58901714
  30 ABA3030 SK KAMPONG DEW KAMPUNG DEW 34400 SIMPANG EMPAT 58921928 58921928
  31 ABA3031 SK DATO' ALAUDIN KAMPUNG SELINSING 34400 SIMPANG EMPAT 58901711 58901711
  32 ABA3032 SK SAMA GAGAH SIMPANG EMPAT,SEMANGGOL 34400 SIMPANG EMPAT 58993320 TIADA
  33 ABA3033 SK SUNGAI KEPAR SIMPANG EMPAT SEMANGGOL 34400 SIMPANG EMPAT 58902064 58902064
  34 ABA3034 SK SERI PINANG JALAN GULA 34400 SIMPANG EMPAT 58904992 58904992
  35 ABA3035 SK KAMPONG TUA KAMPONG TUA 34400 SIMPANG EMPAT 58993439 TIADA
  36 ABA3036 SK KAMPONG SELAMAT KAMPONG SELAMAT 34400 SIMPANG EMPAT 58905215 58905215
  37 ABA3037 SK HAJI DAHLAN TEBOK MATAU, SIMPANG EMPAT 34400 GUNONG SEMANGGOL 58413077 58410133
  38 ABA3038 SK KUALA GULA KUALA GULA 34350 KUALA KURAU 58900021 58900021
  39 ABA3039 SK KUALA KURAU (BARU) BATU 14 JALAN PANTAI 34350 KUALA KURAU 57270433 57270433
  40 ABA3040 SK BARU PARIT BUNTAR JALAN SEKOLAH 34200 PARIT BUNTAR 57175820 57176906
  41 ABA3041 SK WAWASAN PEKAN BARU 34200 PARIT BUNTAR 57175922 57176316
  42 ABB3046 SK METHODIST PARIT BUNTAR JALAN SEKOLAH 34200 PARIT BUNTAR 57161076 57175923
  43 ABB3047 SK JALAN MATANG BULUH JALAN MATANG BULUH 34300 BAGAN SERAI 57215887 57215887
  44 ABC3048 SJK(C) SIN HWA JALAN ABD RAOF 34200 PARIT BUNTAR 57161080 57161080
  45 ABC3049 SJK(C) BIN SIN TITI SERONG 34200 PARIT BUNTAR 57175652 57175652
  46 ABC3050 SJK(C) NAM HUA JALAN BESAR,SEBELAH PEJABAT POS 34250 TANJONG PIANDANG 57256206 57256206
  47 ABC3051 SJK(C) WAI SIN JALAN BAHRU 34200 PARIT BUNTAR 57167844 57175680
  48 ABC3052 SJK(C) YU CHAI JALAN BESAR 34350 KUALA KURAU 57277218 57270385
  49 ABC3053 SJK(C) YUK HWA KUALA GULA 34350 KUALA KURAU 58904657 58905402
  50 ABC3054 SJK(C) CHONG WAH SIMPANG EMPAT 34400 SEMANGGOL 58904504 58904504
  51 ABC3055 SJK(C) TONG WAH PETI SURAT 67, JALAN BESAR 34300 BAGAN SERAI 57215267 57218795
  52 ABC3056 SJK(C) ALOR PONGSU JALAN SELAMA 34300 BAGAN SERAI 57216023 57210266
  53 ABC3058 SJK(C) AIK HWA KAMPONG LIANG SENG 34350 KUALA KURAU 57140052 57140054
  54 ABD3057 SJK(T) LADANG SELINSING SIMPANG AMPAT 34400 SEMANGGOL 58905357 58905357
  55 ABD3058 SJK(T) LADANG YAM SENG BATU 8 JALAN KERIAN 34400 SEMANGGOL 58411988 58411988
  56 ABD3059 SJK(T) KUALA KURAU JKR 410 JLN RAJA BASHAH, KUALA KURAU 34350 KUALA KURAU 57270096 57270096
  57 ABD3060 SJK(T) SIMPANG LIMA JALAN TERUSAN, SIMPANG LIMA 34200 PARIT BUNTAR 57176059 57176059
  58 ABD3061 SJK(T) BAGAN SERAI BAGAN SERAI 34300 BAGAN SERAI 57215522 57218903
  59 ABD3062 SJK(T) SAINT MARY'S KOMPLEKS SEKOLAH WAWASAN, PEKAN BARU 34200 PARIT BUNTAR 57163834 57175496
  60 ABD3064 SJK(T) LADANG SUNGAI BOGAK LADANG SG BOGAK 34300 BAGAN SERAI 57216749 57216749
  61 ABD3066 SJK(T) LADANG GULA LADANG GULA 34350 KUALA KURAU 58901694 58901694
  62 ABD3067 SJK(T) LADANG CHERSONESE LADANG CHERSONESE 34350 KUALA KURAU 57276905 57276905
  63 ABD3068 SJK(T) LADANG JIN SENG LADANG JIN SENG 34350 KUALA KURAU 57216477 57216477
  64 ABD3069 SJK(T) LADANG SOON LEE LADANG SOON LEE 34300 BAGAN SERAI 57216559 57216559
  65 ABD3070 SJK(T) ARUMUGAM PILLAI MATANG PASIR, ALOR PONGSU 34300 BAGAN SERAI 57217304 57217304
  66 ABD3071 SJK(T) LADANG KALUMPONG LADANG KALUMPONG 34300 BAGAN SERAI 57216298 57216298
  67 ABD3072 SJK(T) LADANG GEDONG LADANG GEDONG SUNGAI GEDONG 34300 BAGAN SERAI 58905571 58905571
  68 ACT3001 SEK.REN.ISLAM AL-EHYA ASSHARIFF GUNONG SEMANGGOL SIMPANG EMPAT 34300 SEMANGGOL 58902441 58902441
  69 ACT3002 SRA AR-RIDHWANIAH TELOK MEDAN, JALAN TAIPING 34300 BAGAN SERAI 57214251 57214251
 • SENARAI SEKOLAH MENENGAH DAERAH KERIAN

  Bil Kod Sekolah Nama Sekolah Alamat Poskod Bandar No. Tel No. Faks
  1 AEA3038 SMK PANGLIMA BUKIT GANTANG JALAN SEKOLAH 34200 PARIT BUNTAR 57161161 57175322
  2 AEA3039 SMK SRI PERAK JALAN ASUHAN 34200 PARIT BUNTAR 57161136 57176989
  3 AEA3040 SMK ALANG ISKANDAR JALAN KURAU 34300 BAGAN SERAI 57210346 57216970
  4 AEA3041 SMK ALOR PONGSU ALOR PONGSU 34300 BAGAN SERAI 57216957 57217539
  5 AEA3086 SMK RAJA LOPE NOR RASHID JALAN BAWAH 34250 TANJUNG PIANDANG 57256269 57250268
  6 AEA3087 SMK KUALA KURAU JALAN PANTAI KUALA KURAU 34350 KUALA KURAU 57277651 57279636
  7 AEA3088 SMK ABU BAKAR AL-BAQIR SUNGAI GEDONG 34350 BAGAN SERAI 57217518 57218458
  8 AEA3089 SMK GUNUNG SEMANGGOL TEBUK PANCHUR 34400 SIMPANG EMPAT SEMANGGOL 58921110 58921111
  9 AEA3090 SMK PEKAN BARU JALAN MERBOK, TAMAN PEKAN BARU 34200 PARIT BUNTAR 57164277 57165260
  10 AEA3091 SMK SELINSING SIMPANG EMPAT 34400 SEMANGGOL 58901971 58901769
  11 AEB3041 SMK METHODIST JALAN SEKOLAH 34200 PARIT BUNTAR 57161062 57160591
  12 AEB3042 SMK KRIAN JALAN SEKOLAH 34200 PARIT BUNTAR 57161158 57162680
  13 AEB3043 SMK SRI KURAU JALAN SIAKAP 34300 BAGAN SERAI 57217958 57219018
  14 AEB3044 SMK BAGAN SERAI JALAN MATANG BULUH 34300 BAGAN SERAI 57219588 57216939
  15 AEB3046 SMK MUDZAFFAR SHAH SIMPANG EMPAT SEMANGGOL 34400 SIMPANG EMPAT 58921200 58901025
  16 AFT3001 SM AGAMA AL-HIDAYAH PARIT ABAS 34350 KUALA KURAU 57270295 57141384
  17 AFT3003 SHAMSUL MAARIF AL WATANIAH TANJUNG PIANDANG 34250 TANJUNG PIANDANG 57250234 57255193
  18 AFT3004 SM AGAMA AL FALAH PARIT TOK NGAH 34250 TANJUNG PIANDANG 57256081 57250872
  19 AFT3005 MAAHAD AL EHYA ASSHARIFF GUNUNG SEMANGGGOL 34400 SEMANGGOL 58901017 58905524
  20 AFT3006 MA'AHAD AR-RIDHWAN TELOK MEDAN 34300 BAGAN SERAI 57213321 57214717
  21 AHA3002 SM VOKASIONAL KERIAN JALAN SIAKAP 34300 BAGAN SERAI 57217084 57216077
  22 ARA3001 SMKA KERIAN JALAN KAMPUNG SELAMAT 34400 SIMPANG EMPAT 58904997 58905490

Read more …Sekolah

 • Hits: 20594

Pusat Kemahiran

Terdapat 3 pusat kemahiran yang beroperasi di dalam daerah kerian iaitu

 • Pusat Giat Mara Parit Buntar 

 • Pusat Giat Mara Simpang Empat Semanggol

 • Kolej Komuniti Bagan Serai

Read more …Pusat Kemahiran

 • Hits: 14109

Gereja

NAMA GEREJA BIL ALAMAT
GEREJA ST. ANDREW 1 Jalan Padang Parit Buntar
GEREJA KHATOLIK ST. MARY 2 Jalan Padang Parit Buntar
GEREJA METHODIST CINA 3 Batu 1 ½ Jalan Taiping Parit Buntar
GEREJA ST PETER 4 Taman Serai Muda Bagan Serai
GEREJA KHATOLIK ST JOSEPH 5 Batu 10, Bagan Serai
GEREJA BAPTIST CINA 6 Kg. teluk Bagan Serai

Read more …Gereja

 • Hits: 14787

Kuil

KUIL SRI SUBRAMANIAR 1 Jalan Stesen Parit Buntar
KUIL SRI KANAGAVALLI AMMAN 2 Jalan Kampong Kedah Parit Buntar
KUIL MARIAMMAN 3 Jalan Besar Simpang Lima Parit Buntar
KUIL SRI MAHA MARIMMAN 4 Ladang Soon Lee Bagan Serai
KUIL SRI THILLAI MA KALIAMMAN 5 Jalan Selama Bagan Serai
KUIL SRI MUTHU MUNISWARAR 6 Jalan Parit Buntar, Bagan Serai
KUIL SRI MUNISWARAR 7 Jalan Raja Thaupy Bagan Serai
KUIL THURAWPATHAI AMMAN 8 Ladang Kelumpang Bagan Serai
KUIL MARIAMMAN 9 Ladang Sg. Gedung Bagan Serai
KUIL SIVAM ALAYAM 10 Jalan Besar Sg. Gedung Bagan Serai
KUIL SIVAN 11 Jalan Siakap Kuala Kurau
KUIL SRI SUBRAMANIAR 12 Jalan Besar Kuala Kurau
KUIL MUNISWARAN 13 Jalan Pasar Kuala Kurau
KUIL MUNISWARAR 14 Jalan Bagan Tg. Piandang
KUIL MUNISWARAN 15 Jalan Pantai Tg. Piandang

Read more …Kuil

 • Hits: 15238

Tokong

NAMA TOKONG BIL ALAMAT
PERSATUAN PENGANUT-PENGANUT AGAMA BUDDHA PARIT BUNTAR 1 Jalan Sempadan Parit Buntar
PERSATUAN PENGANUT DEWA DATUK KONG 2 Jalan Taiping Parit Buntar
PERSATUAN AMAL CHIN BOON KOK 3 Jalan Dennistown Parit Buntar
TOKONG CHIN CHOO NEO NEO 4 Taman Seri Tenggara Parit Buntar
TOKONG DATO KONG SAMMY 5 Jalan Abdul Raof Parit Buntar
PERSATUAN PENGANUT CHEAT TIONG KONG TAI SENG HOOK CHUR 6 Lorong Pasar Bagan Serai
PERATUAN PENGURUSAN TOKONG SEAH KOH 7 Jalan Besar Bagan Serai
TOKONG DATO KONG 8 Jalan Pasar Bagan Serai
CHEE BENG MORAL UPLIFTING 9 Kuala Gula, Kuala Kurau
RUMAH IBADAT DATO KONG 10 Kuala Gula, Kuala Kurau
KAM THIAN TAI TE PEH KONG 11 Sungai Gedung Bagan Serai
HOCK HEO SEAH TUA PEK KONG 12 Semanggol
TEONG WAH KONG THEONG SHE 13 Bukit Tengah Batu 3, Bukit Merah
TOKONG CINA TANJUNG PIANDANG 14 Jalan Besar Tanjung Piandang
PERSATUAN PENGANUT DATO KONG 15 Bagan Utara Tanjung Piandang

Read more …Tokong

 • Hits: 17886

Masjid

NAMA MASJID BIL ALAMAT
Masjid Daerah kerian 1

Jalan Taiping Parit Buntar

Masjid Hijau 2

Kampong Kedah Parit Buntar

Masjid Mahyuddin 3 Batu 5, Jalan Baharu Parit Buntar
Masjid Tebok Hj. Musa 4 Titi Serong Parit Buntar
Masjid Ubudiah 5 Taman Seri Tenggara, Parit Buntar
Masjid Jamek 6 Simpang Lima, Parit Buntar
Masjid Jamek 7 Titi Serong Parit Buntar
Masjid As-Syafiq 8 Sg. Baru Tg. Piandang
Masjid Jamek 9 Pekan Tg. Piandang
Masjid Parit Hj. Wahab 10 Parit Hj. Wahab Tg. Piandang
Masjid An-Nur 11 Batu 14 Jalan Pantai Kuala Kurau
Masjid Jamek 12 Kuala Kurau
Masjid Al-Taifiqiah 13 Kuala Gula Kuala Kurau
Masjid Jamek 14 Bagan Serai
Masjid Teluk Al-Athar 15 Masjid Tinggi Bagan Serai
Masjid Alor Pungsu 16 Alor Pongsu Bagan Serai
Masjid Bukit Merah 17 Bukit Merah Bagan Serai
Masjid Bukit Semanggol 18 Simpang Empat Semanggol
Masjid Simpang Empat Selinsing 19 Simpang Empat Selinsing
Masjid Kg. Dew 20 Simpang Empat Simpang Empat

Read more …Masjid

 • Hits: 16980

Rekreasi

NAMA TAMAN AWAM bil KAWASAN PARLIMEN
TAMAN PINGGIRAN SUNGAI KERIAN FASA 01, PARIT BUNTAR 1 PARIT BUNTAR
TAMAN PINGGIRAN SUNGAI KERIAN FASA 02, PARIT BUNTAR 2 PARIT BUNTAR
TAMAN LINEAR BANDAR, PARIT BUNTAR 3 PARIT BUNTAR
TAMAN POKET JALAN DENNISTOWN, PARIT BUNTAR 4 PARIT BUNTAR
TAMAN AWAM JALAN SIAKAP, BAGAN SERAI 5 BAGAN SERAI
TAMAN PINGGIRAN SUNGAI KURAU, KUALA KURAU 6 KUALA KURAU

Read more …Rekreasi

 • Hits: 16078

Beli-belah

ECONSAVE 1 PARIT BUNTAR - LOT PT 140, JALAN PERUSAHAAN 1 KAWASAN PERINDUSTRIAN SIMPANG 5, 34200, PARIT BUNTAR, 34200 PERAK
ECONSAVE 2 BAGAN SERAI - LOT 9855, JALAN MAHARAJA, TAMAN BAGAN SERAI, 34200 PERAK
MYDIN 3 MYDIN MALL,34200 PARIT BUNTAR, PERAK
BILLION 4 BILLION SHOPPING CENTRE (P.B.) SDN BHD NO.2, PERSIARAN SHAH BANDAR, TAMAN KERIAN TAMBAHAN VI,, 34200 PARIT BUNTAR, PERAK
PASARAYA LONGWAN 5 NO 1, JALAN WAWASAN 5, TAMAN WAWASAN JAYA, PARIT BUNTAR, PERAK

Read more …Beli-belah

 • Hits: 15634

Penginapan

MAKLUMAT DATA HOTEL-HOTEL DAN PREMIS PENGINAPAN MAJLIS DAERAH KERIAN
 • HOTEL DAMAI SDN.BHD

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  Lot 6298 Jalan Taiping, 34200 Parit Buntar Low Kia Boon 05 - 7165222 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 • BUNGA RAYA SUITE

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 1, Jalan Pejabat, 34200 Parit Buntar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • HOTEL PEKAN BARU

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No.16, Jalan Helang, Taman Pekan Baru, 34200 Parit Buntar
 • CHEANG HENG HOTEL

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No.1 dan 3 Persiaran Shahbandar, Pusat Bandar, 34200 Parit Buntar
 • HOTEL FOO SUSAN

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  68 Jalan The Peh Kong, 34200 Parit Buntar
 • K. GARDEN HOTEL

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 1, 3, 5 dan 7, Lorong Ria, 34200 Parit Buntar Akash 05-7170666 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • PB WAWASAN HOTEL

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 37 dan 39, Tingkat Atas, Jalan Wawasan 1, Taman Wawasan Jaya, 34200 Parit Buntar
 • FRAZEL INN SDN. BHD

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 1, Lintang Bestari 1, Jalan Lintang Bestari , Pusat Bandar Fasa 2, 34200 Parit Buntar Puan Saliha 018-970 6888 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • HOTEL KELISA

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 196, Jalan Siakap, 34300 Bagan Serai En Nava 016-5129956 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • KAMPUNG AIR

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  Bukit Merah Lake Town, 34300 Bagan Serai En Faizal 012-5294502 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • SY HOTEL

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 8 dan 10, Jalan Serai Muda 3, Taman Serai Muda, 34300 Bagan Serai
 • LAKETOWN INN

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  Bukit Merah Lake Town, 34310 Bagan Serai En Faizal 012-5294502 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • BAGAN SERAI HOMESTAY

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  Lot 16446, Jalan Parit Buntar, 34300 Bagan Serai
 • HOTEL SURIA SERVICE APARTMENT

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  Bukit Merah Laketown Resort, Jalan Kubu Gajah, Simpang Empat, 34400 Semanggol Badan Pengurusan Bersama Suria Servis Apartment 014 - 6043454
 • KUALA GULA SANTUARY RESORT

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  Jalan Gula Kuala Gula, 34350 Kuala Kurau En.Zamili 05 - 7161963
 • HOTEL MAYVIEW

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No. 45, Jalan Piandang 17, Taman Piandang Indah, 34250 Tanjung Piandang Mr Beh 012 - 4858152
 • 0&G HOTEL

  ALAMAT NAMA PEGAWAI  NO TEL EMAIL
  No 1 Jalan Wawasan 2, Taman Wawasan, 34200 Parit Buntar Pn. Jasmine 05 - 7102626 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read more …Penginapan

 • Hits: 15094

Destinasi Menarik

 • Bukit Merah Arowana Farm

  KOLAM BUKIT MERAH, KERIAN, PERAK
 • Bukit Merah Lake Town Resort

  BUKIT MERAH LAKETOWN RESORT, JALAN BUKIT MERAH SEMANGGOL , 34400 TAIPING, PERAK
 • Kuala Gula Bird Sanctuary

  PUSAT KONSERVASI HIDUPAN LIAR (BURUNG LAUT) KUALA GULA JABATAN PERHILITAN POS KUALA GULA, 34350 KUALA KURAU, PERAK
 • Pantai Ban Pecah

  BAN PECAH, TANJUNG PIANDANG, PERAK
 • Perusahaan Kayu Arang

 • Perusahaan Seramik

 • Mural Sungai Kerian

  PINGGIRAN SUNGAI KERIAN
 • Pulau Orang Utan

 • GUNUNG SEMANGGOL

  GUNUNG SEMANGGOL, KERIAN, PERAK

Read more …Destinasi Menarik

 • Hits: 20131

Info Kerian

Amalan kebebasan maklumat

Sejarah Kerian

Dalam lingkungan tahun 1800, Pegawai Residen British yang bertugas di Parit Buntar pada ketika itu telah menghadiri perbicaraan satu kes jenayah di Parit Buntar.

 Sewaktu pulang, beliau dan rombongannya telah menaiki kapal (wakang) menyusuri sungai untuk ke Pulau Pangkor. Dalam perjalanan tersebut, beliau telah menyebut "KIRIAN" (perkataan kiri) iaitu merujuk kepada tanah di sebelah kiri di bawah pemerintahan Sultan Perak.

Perkataan "KIRIAN" telah menjadi popular dan menjadi bahan ejekan orang ramai pada ketika itu.

Akhirnya ketika pihak pemerintah ingin menamakan daerah ini, perkataan "KIRIAN" telah dipilih dan diubah kepada "KERIAN".

Daerah Kerian terletak di utara negeri Perak yang mana daerah ini bersempadanan dengan Negeri Pulau Pinang (Sempadan daerah Seberang Perai Selatan) dan negeri Kedah daerah Bandar Baharu. Di sebelah timur dan selatan, daerah ini bersempadan dengan daerah Larut, Matang dan Selama. dan di barat daerah ini adalah Selat Melaka. Keunikan daerah ini ialah kerana terletak bersempadan dengan 3 buah negeri yang mana Sungai Kerian adalah garis sempadan ketiga - tiga negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perak. Hulu Sungai Kerian terletak di Selama, manakala Kuala Sungai Kerian terletak di Kampung Acheh, Daerah Seberang Perai Selatan.

Untuk sampai ke daerah Kerian, pengunjung perlu mengambil keluar dari Plaza Tol Taiping Utara (untuk pergi ke Gunong Semanggol dan Kuala Selinsing) atau Plaza Tol Bandar Baharu (untuk pergi ke Bandar Parit Buntar atau Bandar Bagan Serai).

Muka bumi

Daerah Kerian berhampiran dengan Selat Melaka.Daerah ini mempunyai pantai sepanjang kira-kira 32 km. Keluasan Daerah ini lebih kurang 918.83 km persegi. Pada keseluruhannya, keadaan tanah dalam Daerah ini adalah rata dan bergambut di kawasan berhampiran pantai . Ketinggian kawasan ini kurang dari 50 meter dari aras laut.

Sementara kawasan berbukit-bukit di mukim Gunong Semanggol dan Beriah.Ketinggian Gunung Semanggol lebih kurang 150 m dari atas laut. Terdapat 2 sungai penting dalam daerah ini iaitu Sungai Kerian dan Sungai Kurau. Sungai Kurau , Kuala Kurau, Tanjung Piandang , Bagan Tiang, Kampung Gula asalnya kawasan paya. Tetapi kini telah ditebusguna untuk penanaman padi dan kawasan petempatan.

Pentadbiran daerah

Daerah Kerian terbahagi kepada lapan buah mukim iaitu Mukim Parit Buntar, Bagan Tiang, Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Bagan Serai, Beriah, Gunong Semanggol dan Selinsing, tetapi ianya terletak di bawah tujuh (7) pentadbiran Penghulu Mukim dan 90 Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) yang diamanah dan bertanggungjawab untuk mentadbir 246 unit kampung. Pusat pentadbiran daerah ini terletak di Parit Buntar.Bandar-bandar utama lain ialah Bandar Bagan Serai, Pekan Gunung Semanggol dan Pekan Kuala Kurau.

Ekonomi

Daerah ini dikenali sebagai Jelapang Padi Negeri Perak kerana terdapat kawasan - kawasan penanaman padi yang luas. Skim pengairan telah dibina di kawasan ini bagi tebusguna tanah. Terusan atau tali air dibina bagi memudahkan kawalan air masuk dan keluar dari sawah. Beberapa bahagian mengalami masalah banjir pada musim-musim tertentu. Selain itu ramai penduduk bekerja sebagai nelayan terutama di Sungai Acheh, Bagan Tiang, Tanjung Piandang dan Kuala Kurau.

Penduduk

Kepadatan penduduk Daerah Kerian dan kawasan yang menjadi tumpuan ialah Parit Buntar, Bagan Serai, Kuala Kurau dan Tanjung Piandang. Mukim Selinsing merupakan kawasan yang paling kurang penduduk. Purata kadar pertumbuhan penduduk Daerah Kerian ialah 1.4 setahun.Daerah ini terkenal dengan petempatan masyarakat Melayu berketurunan Banjar di sekitar Bagan Serai, Gunung Semanggol dan Alor Pongsu yang mempunyai keunikan budaya dan amalan hidup.

Keluasan

 • Keluasan Daerah Kerian : 921.47 km2
 • Keluasan Kawasan Majlis : 921.47 km2
 • Keluasan Kawasan Operasi : 122.71km2

Read more …Info Kerian

 • Hits: 29459