Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Soalan Lazim Bahagian Pelesenan

.Bagaimana mendapatkan lesen perniagaan./iklan/penjaja ?
 • Untuk mendapatkan lesen perniagaan pemohon perlu hadir ke Kaunter Pelesenan untuk membeli borang komposit lessen/penjaja/iklan dengan bayaran RM 5.00 setiap borang
Bagaimana untuk mendapatkan lesen memelihara Anjing?
 • Untuk mendapatkan lesen perniagaan pemohon perlu hadir ke Kaunter Pelesenan untuk membeli borang komposit lessen/penjaja/iklan dengan bayaran RM 5.00 setiap borang
Bagaiamana cara untuk memasang kain rentang dan bunting?
 • Pemohon perlu hadir ke Kaunter Pelesenan dengan membawa kainrentang/bunting untuk di sahkan penggunaan bahasa dan lokasi yang dibenarkan
Adakah apa-apa caj dan syarat yang dikenakan oleh pihak MDK untuk meletak barang-barang di Kaki lima kedai?
 • Ada, borang permohonan meletak barang-barang di kaki Lima boleh didapati di Kaunter Pelesenan dengan kadar RM 5.00 dan pihak MDK mengenakan caj RM 3.00 sehari bagi penggunaan/perletakan barang-barang di kaki lima kedai
Untuk mengadakan promosi-promosi adakah perlu mendapatkan kebenaran dari MDK ?
 • Perlu, dan pihak Majlis akan memberikan syarat dan akan dikenakan bayaran lesen sementara,permit sementara dan bayaran perkhidmatan sampah.
Apakah syarat yang perlu bagi menukar nama,.tukar nama syarikat dan tukar alamat?
 • Pemohon perlu mengemukakan borang komposit beserta gambar pemohon, salinan kad pengenalan dan daftar perniagaan yang baru.
Sekiranya sudah tidak menjalankan perniagaan adakah perlu memaklumkan pada pihak Majlis?
 • Ya, perlu dengan mengemukakan surat atau mengisi borang pembatalan lessen
Dimanakah lokasi yang dibenarkan menggantung kain rentang/bunting?
 • Majlis hanya membenarkan pemasangan kain rentang di kerangka Majlis atau di hadapan premis perniagaan sahaja. .
Bilakah lesen perniagaan boleh diperbaharui?
 • Lesen perniagaan akan tamat tempoh pada 31.12. setiap tahun.Pembaruan lesen akan bermula pada 2 Januari hingga 31 Mac setiap tahun. Sekiranya gagal tindakan denda atau kompaun akan dikenakan.
Berapakah kadar bayaran yang dikenakan untuk menggantung kain rentang dan bunting?
 • Kadar yang dikenakan ialah RM 22.00 beserta pelekat untuk pemasangan di hadapan premis perniagaan dan RM 27.00 beserta pelekat untuk pemasangan di kerangka Majlis. Manakala pemasangan bunting dikenakan bayaran RM 7.50 beserta pelekat.Pemasangan dengan kadar 20 unit keatas untuk bunting dikenakan bayaran deposit dengan kadar RM10.00 setiap satu
Bagaimanakah mengetahui kekosongan harta Majlis ?
 • Kekosongan harta sewaan majlis boleh diketahui melalui:-
 • Kaunter pertanyaan unit sewaan MDK.
 • Laman web rasmi MDK
 • Notis pemberitahuan yang diapamerkan di tempat-tempat awam
Bolehkah menjelaskan bayaran sewa diluar pejabat MDK ?
 • Boleh sekiranya penjawat Unit Sewaan membawa buku resit Kew.38.
Bagaimana hendak membaiki kerosakan yang terdapat di Harta Majlis ?
 • Menulis surat aduan dan dihantar kepada Bahagian Pembangunan / Unit Sewaan Majlis Daerah Kerian.
Bila tarikh iklan sewaan dikeluarkan ?
 • Iklan kekosongan harta sewaan dikeluarkan pada awal bulan setiap bulan.
Di mana saya boleh melihat iklan kekosongan harta sewaan tersebut ?
 • Iklan tersebut boleh dilihat di papan kenyataan pejabat, di Kaunter Unit Sewaan Majlis Daerah Kerian, gerai-gerai yang kosong (dilekatkan dipintu), pejabat-pejabat UMNO/ Penghulu, di dalam Laman Web Majlis Daerah Kerian dan kawasan tumpuan orang ramai.
Siapakah ahli panel temuduga ?
 • Terdiri daripada Ahli- Ahli Majlis Daerah Kerian yang dilantik.
Apakah tindakan pihak MDK sekiranya terdapat aduan pelanggaran syarat sewaan dari segisewa atas sewa ?
 • Pihak MDK akan siasat dan pantau ke harta berkenaan untuk memastikan sama ada aduan tersebut benar atau sebaliknya. Sekiranya benar, penyewa asal dan peniaga tanpa kebenaran akan diberi Notis dan dipanggil hadir ke pejabat MDK untuk berbincang dengan pihak Majlis.
Bolehkan saya memberi atau menempah nama sebagai pemohon harta sewa MDK terlebih dahulu sebelum iklan dikeluarkan ?
 • Tidak boleh. Pemohon hanya boleh membeli dan mengisi Borang Permohonan Sewaan setelah iklan kekosongan Harta Sewaan MDK dikeluarkan.
Apakah syarat- syarat untuk permohonan pertukaran nama penyewa?
 • Syarat utama ialah mesti mempunyai hubungan pertalian kekeluargaan (kandung) atau waris terdekat (bagi penyewa asal yang telah meninggal dunia). Selain daripada itu, tidak diterima dan pemohonan baru perlu membuat permohonan sewaan melalui iklan kekosongan Harta Sewaan dan menghadiri temuduga sewaan