Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Perutusan YDP

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Perak Sejahtera 2030.

Pelawat-pelawat laman web yang dihormati,

Syukur alhamdulillah kerana dengan izin dan limpah kurniaNya laman web ini dapat disediakan dengan jayanya. Bagi saya ia merupakan rahmat yang tidak terhingga kepada kami setelah bersungguh-sungguh dalam usaha menjadikan laman web Majlis Daerah Kerian yang terbaik dan terkini serta berinformasi.

Ruangan ini bukanlah sesuatu yang baru kerana penerokaan dalam bidang ini telah lama wujud dan kepesatannya begitu drastik selaras dengan perkembangan teknologi maklumat yang giat berkembang dan pihak pengurusan MDK akan meneroka kaedah-kaedah dan formulasi baru sejajar dengan perkembangan tersebut dan Pelan Strategik Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025.
Melalui laman web pihak luar boleh mendapatkan pelbagai maklumat yang berkaitan dengan mudah. Di samping itu, pelawat-pelawat juga dialu-alukan untuk memberi sebarang komen dan pendapat serta cadangan yang boleh memberi faedah bersama.

Semoga dengan adanya kemudahan ini ia dapat menjadi mekanisme penghubung kepada pihak pengurusan dan pihak luar dalam menyampaikan dan menerima maklumat.
Kesempatan ini, Pihak Pentadbiran Majlis Daerah Kerian mengalu-alukan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkungjung ke Daerah Kerian yang mempunyai daya tarikan seperti Bukit Merah Laketown Resort, Kuala Gula Bird Sanctuary Resort, Pantai Ban Pecah, Pulau Orang Utan serta pelbagai tempat lain yang menarik.

Helmi Bin Yusof @ Jusoh, A.M.P .

Yang Dipertua
Majlis Daerah Kerian