Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Unit Hasil

  • Memproses permohonan bil cukai tanah dalam tempoh 3 minit;
  • Memproses pembayaran cukai tanah dalam tempoh 3 minit;
  • Menyemak tunggakan cukai tanah dalam tempoh 10 minit;
  • Memproses pembayaran deposit dalam tempoh 5 minit;
  • Memproses bayaran lesen dalam tempoh 5 minit;
  • Memprose bayaran pelbagai denda dalam tempoh 5 minit;
  • Memproses bayaran pelbagai premium tanah dalam tempoh 5 minit;
  • Memproses bayaran pelbagai permit dalam tempoh 5 minit.