Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Unit KKA

Unit Korporat, Kualiti dan Audit Pengurusan di PTG Pahang telah ditubuhkan pada Julai 2008. Unit ini dibahagikan kepada tiga (3) fungsi iaitu:
 1. Korporat
  1. Menyelaras Mesyuarat Pengarah Tanah dan Galian Pahang dengan Ketua Penolong Pegawai Daerah (CADO);
  2. Menyediakan maklumbalas menyuarat PTG/CADO;
  3. Menyelaras penyediaan maklumbalas mesyuarat-mesyuarat Pengarah;
  4. Menyelaras penyediaan jawapan soalan Dewan Undangan Negeri.
 2. Kualiti
  1. Menyelaras dan memantau proses mendapatkan pensijilan MS ISO 9001:2000 di PTG dan di Pentadbiran Tanah Daerah;
  2. Menyelaras dan memantau proses mendapatkan pensijilan pelaksanaan Key Performance Indicator (KPI);
  3. Menyelaras dan memantau proses proses mendapatkan persijilan pelaksanaan Amalan 5sS di PTG;
  4. Memastikan Pensijilan MS ISO 9001:2008 tercapai.
 3. Audit Pengurusan
  1. Menyelaras dan memastikan audit pengurusan dan audit SPTB serta rumusan audit dijalankan mengikut takwim;
  2. Menyediakan laporan-laporan audit;
  3. Menyelaras dan mengedarkan Arahan Pentadbiran Tanah Negeri Pahang dan pekeliling-pekeliling KPTG.