Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Informasi Terkini

TANDATANGAN DIGITAL OSC 3.0 PLUS ONLINE

  • Tandatangan secara elektronik yang digunakan untuk mengesahkan identiti penghantar atau penandatangan sesuatu dokumen dan digunakan bagi memastikan sesuatu maklumat adalah betul serta sah di dalam transaksi elektronik.
  • Tandatangan secara elektronik ini mematuhi dengan Akta Tandatangan Digital 1997 (ATD 1997)
  • Bersama-sama ini dilampirkan Manual/ Carta Alir Digital Signing dan pendaftaran sijil digital untuk sistem OSC 3.0 Plus Online.