Skip to main content

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Portal Rasmi Majlis Daerah Kerian

Unit OSC

Muat Turun Borang Unit OSC

BIL

NAMA BORANG

MUAT TURUN

1

BORANG A(1) PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (AKTA PERANCANGAN BANDAR DAN DESA 1976) 

 Download

2

BORANG B PERLANJUTAN/ PERLANJUTAN TAMBAHAN KEBENARAN MERANCANG

 Download

3

BORANG EXPA PENGECUALIAN KEBENARAN MERANCANG

 Download

4

BORANG A PERAKUAN PELAN-PELAN BANGUNAN/ STRUKTUR

 Download

5

BORANG A MENGEMUKAKAN PELAN KERJA TANAH

Download 

6

BORANG B NOTIS MEMULAKAN KERJA TANAH

Download 

7

BORANG B NOTIS MEMULAKAN/ PENYAMBUNGAN SEMULA KERJA BANGUNAN

Download 

8

BORANG C PERAKUAN KERJA TANAH KECIL

Download 

9

BORANG SELF COMPLIANCE DECLARATION (JENIS AC)

Download 

10

BORANG SELF COMPLIANCE DECLARATION (JENIS DC)

Download 

11

SURAT PERAKUAN SIAP PEMBINAAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EVCB)

Download 

12

BORANG ULASAN TEKNIKAL TNB (PERMOHONAN STRUKTUR PEMANCAR TELEKOMUNIKASI)

Download 

13

BORANG ULASAN TEKNIKAL TNB (PEMBINAAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK)

Download 

14

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (PERMOHONAN SERENTAK)

Download 

15

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG

Download 

16

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG (PINDAAN PELAN BERLULUS)

Download 

17

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PERIHAL TANAH (SEKSYEN 124A & 204D)

Download 

18

SENARAI SEMAK PERLANJUTAN TEMPOH KEBENARAN MERANCANG 

Download 

19

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMAJUAN MENARA/ STRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Download 

20

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENDIRIAN PAPAN IKLAN/ 'BILLBOARD'

Download 

21

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH

Download 

22

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PARIT

Download 

23

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LAMPU JALAN

Download 

24

 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN

Download 

25

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN (PINDAAN PELAN BANGUNAN BERLULUS)

Download 

26

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN (PINDAAN & TAMBAHAN BANGUNAN SEDIA ADA)

Download 

27

SENARAI SEMAK PERMOHONAN MEMBAIKI/ MENAMBAH BANGUNAN

 Download

28

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PETAK PENGECASAN KENDERAAN ELEKTRIK (EVCB)

 Download

29

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA RUMAH PEKERJA DALAM TAPAK BINA

 Download

30

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP

 Download

31

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN/ JALAN/ BANGUNAN

Download

32

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN PINTA UKUR

Download

33

SENARAI SEMAK NOTIFIKASI MULA KERJA TANAH

Download

34

SENARAI SEMAK NOTIFIKASI MULA KERJA BANGUNAN

Download

35

SENARAI SEMAK PENDEPOSITAN PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)

Download

  • Hits: 11103

Jabatan Penilaian

Muat Turun Borang Jabatan Penilaian

BIL NAMA BORANG  
1 BORANG A 50%-STAFF Download
2 BORANG ADUAN BANGUNAN RUNTUH Download
3 BORANG B 50%-NGO Download
4 BORANG CARIAN MAKLUMAT HARTA Download
5 BORANG PERMOHONAN HARTA BARU Download
6 BORANG PERMOHONAN PENYATA INDIVIDU Download
7 BORANG PINDAH MILIK (BORANG I) Download
8 BORANG PINDAH MILIK (BORANG J) Download
9 BORANG REBET Download
10 BORANG TUKAR ALAMAT PERHUBUNGAN Download
11 BORANG TUKAR NO. RUMAH Download
  • Hits: 3583

Jabatan Penguatkuasa

Muat Turun Borang Jabatan Penguatkuasa

BIL NAMA BORANG  
1 BORANG PERMOHONAN MENJADI EJEN JUALAN KUPON TEMPAT LETAK KERETA Download
2 BORANG PERMOHONAN PAS BULANAN TEMPAT LETAK KERETA Download
  • Hits: 3336

Jabatan Bangunan

Muat Turun Borang Jabatan Bangunan

BIL NAMA BORANG  
1 BORANG PERMOHONAN PERMIT SEMENTARA Download
2 GARIS PANDUAN TAMBAHAN PORCH / AWNING Download
3 SENARAI SEMAK PELAN (TEKNIKAL) Download
4 SENARAI SEMAK PERMOHONAN LANJUTAN TEMPOH KELULUSAN PELAN BANGUNAN Download
5 SENARAI SEMAK PERMOHONAN SALINAN PELAN BANGUNAN YANG DILULUSKAN Download
6 SENARAI SEMAK PERMOHONAN SALINAN CF Download
  • Hits: 3326